ISJ Suceava: 1.002 candidați sunt așteptați, miercuri, în cinci centre de concurs pentru proba scrisă a examenului de titularizare


Intră acum și în grupul de

ISJ Suceava a anunțat că miercuri, 21 iulie, se va desfășura proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (titularizare), sesiunea 2021.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 1002 candidați, repartizați în centrele de concurs după cum urmează: 159 – Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 158 – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, 261 – Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, 270 – Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava și 154 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Proba va începe la ora 9:00, în 5 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de COVID-19.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (173 de candidați), învățământ primar în limba română (130), educație fizică și sport (113), limba si literatura română (109), matematica (61), limba și literatura engleză  (55), biologie (34), psihopedagogie specială (33), istorie (32), geografie (25), limba și literatura franceză (23), chimie (20), educație muzicală (19), mecanică (16), arte vizuale (14), religie ortodoxă (12) și educație socială (11).

Candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 55 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Rezultatele inițiale la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul ISJ Suceava, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se vor putea depune la sediul ISJ Suceava sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). 

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințele de repartizare, organizate de către ISJ Suceava în perioada 4 – 5 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.


Intră acum și în grupul de