Prefectul Iulian Cimpoeșu a dispus mai multe măsuri pentru punerea în siguranță a șapte iazuri de decantare din județ


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Iulian Cimpoeșu, a anunțat, vineri, că a dispus un set de măsuri pentru punerea în siguranță a iazurilor de decantare din județ.

El a amintit că în 5 iulie a fost constituită, prin ordin, o comisie interinstituțională pentru verificarea stării tehnice a iazurilor de decantare din județul Suceava.

Comisia s-a deplasat în teren și a efectuat rapoarte pentru fiecare iaz în parte.

1. Iazul de decantare DEALU NEGRU

– iaz de coastă situat pe malul drept al râului Moldova, com. Fundu Moldovei, a fost pus în funcţiune în anul 1967 şi a încetat activitatea în anul 2002;

– are o suprafaţă de 5,65 ha, iar cantitatea depusă este de 696 mii mc;

– supravegherea celor două iazuri de decantare de la UP Fundu Moldovei este asigurată de o echipă de intervenţie specializată, formată din 4 oameni care realizează lucrări de întreţinere (decolmatări şanturi de gardă, refacere gărduleţe coastă) și pază;

– se observă menținerea fenomenului accentuat de ravenare, pe taluzele superioare ale iazului de decantare Dealu Negru; partea inferioară a taluzului este parţial vegetată (preponderent mesteacăn); nu există acumulare de apă pe plaja iazului;

– se observă montarea, pe câteva dintre ravenele importante, de gărduleţe de retenţie din lemn;

– nu este oglindă de apă pe plaja iazului, accesul la sonda inversă este funcţional- izvorul amonte iaz decantare este preluat de sonda inversa;

– șanțul de gardă de la baza depozitului de steril este necesar a fi decolmatat;

– în cursul anului 2021, pana la data controlului nu s-au prelevat probe de apă.

2. Iazul de decantare PÂRÂUL CAILOR

– iaz de vale situat pe valea Pârâului Cailor, com. Fundu Moldovei, a fost pus în funcţiune în anul 1979 şi a încetat activitatea în anul 2002;

– are o suprafaţă de 12.06 ha, iar cantitatea depusă este de 925 mii mc;

– se observă fenomene de ravenare în partea superioară a taluzului iazului de decantare; partea inferioară a taluzului este parţial vegetată (preponderent mesteacăn), nu există acumulare de apă pe plaja iazului la data controlului (12.07.2021);

– la intrarea în galeria de subtraversare, există un grătar metalic pentru retenţia plutitorilor, care este curatat;

– nu există o verificare a stării tehnice a galeriei de subtraversare iaz decantare de către experți autorizați;

3. Iazul de decantare TĂRNICIOARA

– iaz de vale, amplasat pe terasa inferioară a văii pârâului Brăteasa, de pe partea dreaptă şi pe versantul estic al culmii Ilocerca, fiind delimitat la nord de pârâul Pârlitura şi la sud de pârâul Poarta Veche.

– supravegherea depozitului de steril Valea Tărnicioara, cât și a iazurilor de decantare Ostra A,B,C și Poarta Veche care au deservit de asemenea Uzina de Preparare Tarnița, este asigurată de o echipă de intervenţie specializată, formată din 7 oameni care realizează lucrări de întreţinere (decolmatări şanturi de gardă, refacere gărduleţe coastă) și pază.

•             pe ramura Scăldători, grebla de retenţie plutitori în partea stângă în sensul de curgere a apei este degradată în proporţie de cca. 60%, prin excavarea sub acţiunea apei, în jurul încastrării şi deplasarea tronsonului afectat;

•             digurile de gabioane de pe ramura Scăldători și ramura Tărnicioara sunt rupte la contactul cu versantul drept, apa circulând prin zona afectată;

•             deteriorarea parţială a pavajului realizat pe paramentul amonte al digului de capăt ramura Scăldători;

•             colmatarea cu material aluvionar şi plutitor a zonelor amonte dig capăt Scăldători şi Tărnicioara;

•             colmatarea 90 % a greblei de retenţie plutitori din zona Tărnicioara;

•             pe taluzul principal se constată prezenţa sterilului antrenat de vânt şi apele de şiroire, peste covorul vegetal, aprox. 80% din suprafaţa acestuia, unde acesta a fost compromis;

•             în zona Tărnicioara, canalul betonat pentru evacuarea apelor pluviale de pe drumul acces iaz decantare, pe o lungime de cca. 100 m, este parţial distrus;

•             nu sunt analize privind calitatea apelor în perioada 2020 – 2021;

•             nu există o verificare a stării tehnice a galeriei de subtraversare iaz decantare de către experți autorizați;

•             în zona limitrofă turnului de preluare a apelor mari din spatele digului de capăt Scăldători/ Tărnicioara sau constat acumulări de material aluvionar.

4. Iazul de decantare VALEA STRAJA

– iaz de vale situat pe pârâul. Straja, com. Ostra, a fost pus în functiune în anul 1989 și a încetat activitatea în data de 31.12.2005;

– are o suprafata de 12,58 ha și o capacitate de 1.496 mii mc, iar cantitatea depusă este de 1.320 mii mc;

– pe plaja iazului există acumulare de apă în zona sondei inverse nr. 2, în funcţiune; de asemenea există două sonde inverse de rezervă;

– supravegherea iazului de decantare este asigurata de către constructor.

5. Iazul de decantare POARTA VECHE

– iaz de coastă situat pe valea pârâului Brateasa, com. Ostra, a fost pus în functiune în anul 1972 si a încetat activitatea în anul 1975;

– are o suprafata de 4,085 Ha, iar cantitatea depusă este de 496 mii mc;

– taluzul iazului este parţial vegetat; se constată vegetaţie ierboasă şi pe plaja iazului, pe latura dinspre versant;

– se constată existenţa unei ravene în taluzul principal, gărdulețele de coastă fiind distruse;

– există vegetație arboricolă în zona punții de acces la sonda inversă.

6. Iazul de decantare OSTRA A-B-C

– iaz de coastă situat pe valea paraului Brateasa, com. Ostra, a fost pus în functiune în anul 1965 și a încetat activitatea în anul 1972;

– iazul are 3 compartimente notate A,B,C, fiind asecat si în întregime revegetat;

– are o suprafata de 7,51 ha, iar cantitatea depusă este de 1.903 mii mc;

– suprafaţa iazului de decantare este parțial vegetată.

7.Iazul de decantare Dumitrelu

Iazul Dumitrelu este iaz de vale, amplasat pe valea pârâului. Dumitrelu, care are bazinul de recepţie de 10,8 km.p. fiind afluent de stânga al pârâului. Neagra Şarului.

– Se constată acumularea de material antrenat de ploi în spatele greblei amplasate pe valea principală a pârâului Dumitrelu;

–  Se constată menținerea volumului de material aluvionar acumulat în barajul Pinu până la nivelul drumului de acces la iazul de decantare Dumitrelu;

– Supravegherea depozitului de steril este asigurată de o echipă de intervenţie specializată, formată din 5 oameni

– Monitorizarea calității apelor din perimetrul minier nu se mai realizează din anul 2017

– Galeria hidrotehnică de evacuare a apei din bazinul pârâul Dumitrelu prezintă acumulări ale sedimentelor care sunt la un nivel de atenționare (colmatare parțială de aprox. 75 – 80% din profilul galeriei GSB 6,51m2 ).

Comisia a constatat că, cu excepția Iazului de decantare OSTRA care nu este echipat cu sistem de monitorizare DATA LOGGER deoarece starea de stabilitate este bună, restul de iazuri verificate au un sistem format din piezometre, înclinometre şi un sistem DATA LOGGER de acumulare a datelor, dar nu sunt momentan funcționale.

Ca urmare a fost stabilit un set de măsuri necesare pentru funcționarea în stare de siguranță a iazurilor de decantare ce au deservit unitățile de preparație minieră din județul Suceava:

1.            Pentru iazurile de decantare Pârâul Cailor (Fundu Moldovei), Dumitrelu (Călimani), Valea Tărnicioara (Tarnița) la care nu sunt lucrări de punere în siguranță în derulare, se va realiza verificarea stării tehnice, de către un expert tehnic autorizat, a galeriilor de subtraversare/ocolire care preiau cursurile de apă pe care sunt acestea construite.

2.            Pentru toate depozitele de steril uzinal din județul Suceava se va face o verificare a stării tehnice a acestora, de către un expert tehnic autorizat, din punct de vedere al stabilității, cu punerea în funcțiune a unui sistemului de monitorizare.

3.            La iazurile de decantare Dumitrelu (Călimani) și Valea Tărnicioara (Tarnița) se vor executa lucrări de decolmatare a greblelor antiplutitori din spatele digurilor de capăt de pe pârâul Dumitrelu și respectiv pârâul Scăldători, inclusiv accesul în turnurile de deversare.

4.            Se va realiza decolmatarea galeriei hidrotehnice de evacuare a apei din bazinul pârâul Dumitrelu.

5.            Se va raporta, instituţiilor abilitate concluziile rapoartelor privind starea de siguranţă a iazurilor de decantare, în urma expertizelor tehnice realizate.                                                                          

6.            Se vor raporta rezultatele analizelor efectuate în laboratorul CONVERSMIN SA, către ABA Siret și SGA Suceava.

7.            Se vor reface gărdulețele de coastă în zona de ravenare de pe iazurile de decantare Dealu Negru și Poarta Veche și se vor decolmata șanțurile de gardă.

8.            Curățarea zonei de acces la sonda inversă de pe plaja iazului Poarta Veche.


Intră acum și în grupul de