Doi suceveni, soț și soție, au transferat o firmă pe numele unui grăjdar pentru a evita răspunderea penală pentru infracțiuni economico-financiare. Ei au fost trimiși în judecată


Intră acum și în grupul de

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunțat că a sesizat Tribunalul Suceava cu o cauză prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a doi inculpați, soț și soție, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economico-financiare care au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 169.047 lei.

Potrivit anchetatorilor, femeia trimisă în judecată este acuzată de mai multe infracțiuni.

Astfel, procurorii arată că în perioada ianuarie 2014 – octombrie 2016, în calitate de administrator, statutar și faptic al unei societăți comerciale, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 87.927 lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia,  obiectivată prin 9 (nouă) declarații specifice conținând deconturile de TVA aferente perioadei ianuarie 2014-iunie 2016 suma astfel solicitată provenind dintr-un număr de 111 facturi ce figurau ca fiind emise de diferite societăți comerciale, în valoare de 389.269 lei (fără TVA), valoarea TVA aferentă fiind de 89.621 lei, știind că sunt fictive, având ca obiect pretinse achiziţii de bunuri şi servicii, facturi pe care le-a înregistrat în contabilitatea societății în condițiile în care cunoștea că operațiunile comerciale fictive susmenționate nu puteau genera beneficiul rambursării TVA în mod legal, conduita sa  având astfel ca rezultat direct obţinerea, efectivă, fără drept, a sumei totale de 87.927 lei cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român.

Anchetatorii mai arată că femeia, în 01.02.2017 şi respectiv 06.02.2017, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale, cu complicitatea soțului său, prin efectuarea demersurilor legale la Oficiul Registrului Comerțului Suceava și depunerea documentelor prevăzute de lege,  a transmis fictiv părţile sociale deţinute în cadrul societăţii respective către o altă persoană cu educație redusă și care nu avea reprezentarea naturii juridice și a întinderii efectelor actelor semnate. Procurorii susțin că în realitate femeia a rămas administrator faptic al societății pe tot parcursul anului 2017, unic decident și având deplin control asupra activității sale, inclusiv având posesia tuturor actelor privind înființarea și funcționarea sa, în scopul sustragerii de la urmărirea penală deja începută cu privire la activitatea infracțională anterior descrisă.

Totodată, în data de 01.02.2017, în calitate de administrator al societății comerciale,  cu ocazia cesionării a 4,76% din părțile sociale către acea persoană, a efectuat declarații fictive la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu privire la sediul principal al societății, pretinzând în scris că sediul societății se afla la o adresă la care nu exista nicio construcție edificată și care să poată servi ca sediu, în vederea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare sau fiscale pe care le prevedea ca probabile, având în vedere activitatea infracțională desfășurată, iar în 06.02.2017, după cesionarea către persoana menționată a părților sociale ale societății, cu ocazia înființării întreprinderii individuale cu numele acesteia, pe care tot inculpata a administrat-o în fapt, a determinat verbal, cu rea credință, pe titularul aparent al acestui nou agent economic, să efectueze declarații fictive la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava,  cu privire la sediul principal al  acestei întreprinderi individuale, acesta dând curs solicitării inculpatei, fără a avea reprezentarea naturii juridice și a întinderii efectelor și consecințelor demersului său,  pretinzând în scris, în fața funcționarilor din cadrul instituției susmenționate, că sediul societății s-ar afla la o adresă la care nu exista nicio construcție edificată și care să poată servi ca sediu.

Mai mult, în data de 30.01.2017, prin contrafacerea scrierii și a subscrierii, a întocmit și semnat în fals contractul de comodat, folosind datele de identificare ale tatălui său care era decedat, contract în care acesta figura în calitate de proprietar-comodant, și societatea pe care o administra, pretins reprezentată prin administratorul aparent, în calitate de comodatar, având ca obiect darea spre folosință a unui spațiu situat la adresa la care ulterior a declarat fictiv sediul societății.

Aceeași femeie, în perioada martie 2016-ianuarie 2017, în calitate de titular de drept și de fapt al  unei alte întreprinderi individuale, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 34.666 lei, iar în perioada februarie-septembrie 2017, în calitate de titular în fapt al întreprinderii individuale înființată în urma cedării părților sociale ale societății pe care o administrase în fapt și în drept, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 18.203 lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia.

Ancheta a mai relevat și în perioada februarie 2017- ianuarie 2018, în calitate de titular de fapt al  unei alte întreprinderi individuale, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă de 28.251 lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia.

În sarcina soțului femeii s-a stabilit că la începutul anului 2017, în baza unei evidente înțelegeri prealabile cu  soția sa, cunoscând contextul în care aceasta urmărea să disimuleze desprinderea de societatea al cărei administrator era, prin transmiterea fictivă a părților sociale ale acesteia, pentru a se sustrage de la răspunderea fiscală și penală întrucât desfășurase sub paravanul acesteia o activitate infracțională în legătură cu care autoritățile fiscale și penale erau sesizate, cât și pentru a putea controla în continuare, în fapt, societatea, și pentru a continua desfășurarea activității infracționale, a identificat persoana care să preia aparent administrarea și părțile sociale ale societatății de la soția sa, și astfel să ia asupra sa răspunderea pentru activitatea societății.

Procurorii menționează că persoana aleasă să preia firma în acte era lipsită de posibilități financiare, cu nivel de educație redus, nu punea întrebări și care efectua ocazional munci sezoniere necalificate în grajduri de animale, fără a putea realiza consecințele juridice ale acțiunilor sale de semnare a unor acte de preluare a societății și o stare de sănătate precară care decedat un an mai târziu din cauza unei ciroze hepatice decompensate.

 Astfel, pentru a sprijini distanțarea aparentă a soției sale de cadrul infracțional desfășurat anterior, pentru a îngreuna o eventuală tragere a acesteia la răspundere penală și pentru a-i pune la dispoziție o persoană cu rol de „țap ispășitor”, care să ia asupra sa responsabilitatea în acte în legătură cu societatea respectivă, însă cu rămânerea faptică a inculpatei ca administrator, la începutul anului 2017 i-a propus acestei persoane, să preia societatea, iar acesta din urmă a acceptat, strict pentru a fi remunerat din punct de vedere material, fără a înțelege implicațiile și întinderea acestui demers în plan juridic.

Urmare a acestor demersuri de identificare și convingere pentru preluarea în mod fictiva părților sociale ale societății, această persoană s-a conformat solicitării, fiind însoțit, ghidat și îndrumat de acesta şi de inculpată când a semnat actele necesare demersului prefigurat, la datele de 01.02.2017 și 06.02.2017.

În această cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare ale inculpatei până la concurența sumei de 169.047  lei, însă nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile în proprietatea acesteia.


Intră acum și în grupul de