Subprefectul Daniel Prorociuc a cerut în Colegiul Prefectural ca SGA să verifice digurile din județ și lucrările de apărare împotriva inundațiilor: Fac apel și la o bună colaborare interinstituțională între SGA Suceava și celelalte entități implicate în activitățile de prevenție a inundațiilor


Intră acum și în grupul de

Colegiului Prefectural Suceava s-a întrunit astăzi, 30 iulie, într-o ședință convocată de prefectul Iulian Cimpoeșu. În cadrul ședinței s-a discutat inclusiv despre comportarea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea SGA Suceava în urma manifestării fenomenelor meteo-hidrologice periculoase.

Astfel, potrivit Prefecturii Suceava, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, Gabriel-Bogdan Piticari, a informat că în urma manifestărilor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din perioada iunie-iulie 2021, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava nu a înregistrat nici o avarie la lucrările hidrotehnice aflate în administrare. Este de menționat că în această perioadă debitele cursurilor de apă nu au atins cotele de inundare, respectiv pericol.

„Specialiștii din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava au identificat zone ce prezintă pericol de inundații pentru care au întocmit 37 de Studii de Prefezabilitate și 11 Studii de Fezabilitate. 

S.G.A Suceava realizează anual lucrări de terasamente prin Programul de Gospodărire a Apelor pentru recalibrarea și corectarea cursurilor de apă de pe raza de administrare. Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de decolmatare și recalibrare cu un volum de aproximativ 100 smc terasamente. Sunt executate lucrări de întreținere diguri, consolidări de mal cu anrocament și saci geocontaineri”, se arată în comunicatul Prefecturii.

Gabriel-Bogdan Piticari a atras atenția asupra necesității lucrărilor de amenajare a bazinelor superioare ale cursurilor de apă prin lucrări de combatere a eroziunii solului și amenajarea de torenți în vederea reducerii transportului de aluviuni pe sectoarele mijlocii ale cursurilor de apă, totodată solicitând și sprijinul Direcției Silvice Suceava pentru amenajarea bazinelor hidrografice torențiale.

Forul a dezbătut și problema PET-urilor și recipientelor de plastic. „Concluziile discuțiilor fiind necesitatea găsirii unor soluții motivante pentru colectarea lor, având în vedere că apele au devenit principalul colector”, a menționat Prefectura.

Tot în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi, subprefectul Daniel Prorociuc a solicitat conducerii Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava o verificare tehnică în teren a digurilor din județ și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor dat fiind contextul deselor atenționări hidrologice din ultima perioadă.

El a făcut apel și la o bună colaborare interinstituțională între SGA Suceava și celelalte entități implicate în activitățile de prevenție a inundațiilor, făcând referire în special la colaborarea cu Direcția Silvică în vederea reducerii riscului de producere a viiturilor periculoase prin continuarea lucrărilor de decolmatare și recalibrare a cursurilor de apă aflate în cadrul fondului forestier, dar și o colaborare mai strânsă cu proprietarii de poduri și podețe din județ în vederea curățării acestora de materialul aluvionar care obturează secțiunile de scurgere.


Intră acum și în grupul de