CAS Suceava a încheiat procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice cu 674 de furnizori din toate domeniile de asistență medicală, dintre care 19 sunt furnizori noi


Intră acum și în grupul de

Directorul general al CAS Suceava, economist Cristi Victor Bleorțu, a anunțat luni că instituția a desfăşurat în cursul lunii iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar începând cu 1 august intră în derulare noile contracte încheiate cu 674 de furnizori.

„În conformitate cu HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 și adresa CNAS nr. P 5064/29.06.2021CAS Suceava a desfășurat în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală”, a spus Bleorțu.

El a precizat că, în perioada 8-12 iulie 2021, furnizorii au transmis la CAS Suceava  cererile  însoţite de documentele necesare, în vederea încheierii contractelor pentru acest an. .

Bleorțu a mai spus că lista cu dosarele respinse la contractare a fost afișată în data de 16 iulie, respectiv dosarul unui furnizor de servicii medicale spitalicești, al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, dosarele unui număr de șapte medici de familie și ale altor trei furnizori de servicii medicale paraclinice.

Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat contestațiile depuse de furnizori  și le-a admis, motivând că au fost înlăturate cauzele care au condus la respingerea dosarelor de comisia de contractare.

Directorul general al CAS Suceava a menționat că în domeniul medicinii primare sunt valabile, începând cu data de 1 august 2021, un număr de 253 de contracte semnate cu medicii de familie, alte 108 contracte semnate cu furnizori din Ambulatoriul de specialitate clinic , din care un furnizor nou, alte contracte semnate cu 25 de furnizori din Ambulatoriul de specialitate paraclinic, din care 3 furnizori sunt noi, alte 13 contracte semnate cu 13 furnizori din Ambulatoriul de specialitate de recuperare – din care 3 furnizori noi.

În domeniul asistenței medicale dentare s-au încheiat contracte cu 56 de furnizori, din care 7 sunt furnizori noi, în domeniul îngrijirilor la domiciliu cu 3 furnizori, în domeniul asistenței medicale spitalicești cu 17 spitale, din care un furnizor este nou,  cu furnizorii de medicamente (Farmacii) – 129 de contracte, cu furnizorii de dispozitive medicale – 68 contracte, din care 4 cu furnizori noi , iar cu furnizorii de transport sanitar neasistat alte 2 contracte.

Bleorțu a mai informat că pe parcursul derulării procesului de contractare s-au desfășurat și  ședințele celor 3 comisii mixte, la care au participat reprezentanți ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Județean al Medicilor, Asociației Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Județean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialitățile clinice, Organizației sindicale a medicilor de specialitate și ai Consiliului Județean Suceava.

Totodată, au avut loc negocieri cu reprezentanții spitalelor din județul Suceava în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2021 (pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi și cronici).

(LB)


Intră acum și în grupul de