19 proiecte transfrontaliere ale Euroregiunii „Prutul de Sus”, analizate in vederea finantarii prin POC (VIDEO)

Comisiile de lucru ale Euroregiunii „Prutul de Sus”, care au fost stabilite în cadrul şedinţei de sâmbătă de la Suceava, urmează să analizeze un număr de 19 proiecte transfrontaliere propuse de unităţi-administrativ teritoriale din euroregiune.

Proiectele propuse prevăd, printre altele, modernizarea a patru trasee de drumuri judeţene din Suceava în zona de frontieră cu Ucraina, îmbunătăţirea infrastructurii între judeţul Botoşani şi raionul Herţa din Ucraina dar şi în zona Coţuşca-Republica Moldova, reconstrucţia infrastructurii din zona de frontieră ca factor de dezvoltare regională durabilă, de tranzit transfrontalier, construcţia unui punct de trecere a frontierei şi birou vamal între Rădăuţi Prut (Botoşani) şi Lipcani(Republica Moldova), înfiinţarea unui centru transfrontalier de turism în judeţul Botoşani, crearea de trasee turistice comune, implementarea unui sistem modern de monitorizare pentru prevenirea inundaţiilor, a poluării apelor şi dezastrelor în partea superioară a râurilor Prut, Siret şi Suceava.

Aceste proiecte vor fi analizate până la 1 septembrie 2010 pentru a putea fi stabilite proiectele prioritate ce urmează să fie promovate pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă prin POC România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.