Prefectura Suceava anunță că, de la începutul anului, în județ s-au produs 66 incendii de pădure și de vegetație uscată, cauza principală fiind focul deschis: Nu este permisă arderea miriștilor, a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetației pajiștilor permanente! Măsurile de prevenire a incendiilor


Intră acum și în grupul de

Astăzi, 17 august, a avut loc o analiză a incendiilor de vegetație uscată și de fond forestier produse la nivelul fiecărui județ. Potrivit Prefecturii Suceava, analiza a fost efectuată în sistem videoconferință, sub conducerea lui Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne și a lui Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor. În acest context, Prefectura Suceava a transmis măsuri de prevenire a incendiilor de pădure, litieră, vegetație uscată, miriști şi resturi vegetale.

De la începutul anului și până în prezent, în județul Suceava s-au produs un număr de 66 de incendii de vegetație uscată și la fondul forestier, constatându-se un trend descrescător față de anul trecut.

Dintre cauzele care au determinat producerea acestor situații amintim: foc deschis  – 50 cazuri; fumat în loc nepermis – 6 cazuri; acțiuni intenționate – 3 cazuri; jocul copiilor cu focul – 1 caz și în două cazuri incendiul raportat s-a stins de la sine.

Datorită temperaturilor ridicate și a activităților de sezon, există în continuare riscul producerii de incendii, de aceea, subprefectul județului, domnul Daniel Prorociuc, atrage atenția că nu este permisă arderea miriştilor, a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Potrivit Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu emise de Uniunea Europeană, aceste incendieri nu sunt permise, tocmai pentru a menţine materia organică în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor, respectiv menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.

Nerespectarea prevederilor legale privind „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”, atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Totodată, conform H.G nr. 537/ 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, și a Ordinului Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale,  constituie contravenţie arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, sancţiunea aplicată fiind amenda – de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Măsuri de prevenire a incendiilor de  pădure, litieră, vegetație uscată, mirişti şi resturi vegetale

INCENDIILE DE PĂDURE

Persoanele care la sfârșit de săptămână merg să se recreeze la pădure şi care de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti grătare şi gustări, trebuie să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

 • este interzis accesul autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, precum şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;
 • nu faceţi focul decât în locuri permise, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;
 • nu faceţi focul pe timp de vânt şi în perioadele caniculare şi secetoase;
 • prepararea hranei se face numai în locurile de popas amenajate având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;
 • nu fumaţi lângă mirişti şi păduri;
 • nu lăsaţi în aer liber borcanele şi sticlele goale pentru că, la interacţiunea cu soarele, acestea pot aprinde vegetaţia uscată şi pot provoca incendii;
 • supravegheaţi permanent copiii;
 • înainte de plecare se stropeşte cenuşa cu apă, până ce jarul este stins complet;
 • dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • anunţaţi imediat orice incendiu pe care îl observati la 112!

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu precum:

 • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în zonele împădurite privind respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
 • planificarea, organizarea şi efectuarea (de către silvicultori) de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă/caniculă şi zilele nelucratoare, pe traseele turistice intens frecventate; înfiinţarea unor puncte de observaţie, supraveghere şi alarmare în zonele cu risc mare de producere a incendiilor;
 • refacerea liniilor izolatoare (şanţuri) pentru a se împiedica extinderea unor eventuale incendii în fondul forestier;
 • stabilirea locurilor pentru popas, fumat şi parcat autoturisme, pe drumurile interzise montându-se bariere.

INCENDIILE DE VEGETAŢIE USCATĂ, MIRIŞTI ŞI RESTURI VEGETALE

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

 • să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 • să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
 • să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 • să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie sa fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 de lei!


Intră acum și în grupul de