Consiliul Județean Suceava alocă aproape un milion de euro Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru finalizarea lucrărilor de modernizare și extindere a clădirii unde va funcționa Centrul Eparhial


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava urmează să aloce în ședința de săptămâna viitoare suma de 4 milioane de lei din bugetul propriu al județul Suceava la solicitarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru continuarea lucrărilor de construire cuprinse în Proiectul „Modernizare, extindere și schimbarea destinației clădirii identice cu nr. cadastral 46921-C7, în birouri și Centru Eparhial”.

În referatul de aprobare semnat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, se arată că întrucât complexul Mănăstirii „Sfântul loan cel Nou” intră într-un proces de restaurare, iar spațiile administrative ale Centrului Eparhial sunt insuficiente pentru buna defășurare  a  activității  Arhiepiscopiei  Sucevei  și  Rădăuților, rezultă necesitatea construirii unui corp nou de clădiri, cuprinse în proiectul menționat.

El menționează că prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean  Suceava nr. 561/14.07.2021  au fost desemnați membrii comisiei de selecție și evaluare a cererilor de finanțare pentru acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, comisie care a analizat documentația privind cererea de finanțare depusă de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, pentru continuarea lucrărilor de construire cuprinse în respectivul proiect, inclusiv vizionarea în teren a obiectivului de finanțat.

Flutur arată că lucrările prevăzute în devizul de lucrări corespund cu realitatea din teren, iar cererea de finanțare este completă, cu toate documentele prevazute de legislația în vigoare.

În raportul serviciului de specialitate se mai menționează că valoarea devizului pentru lucrările care sunt cuprinse în cererea de finanțare este de 4.222.188,73 lei și reprezintă restul de executat la obiectivul de investiții „Modemizare, extindere și schimbarea destinației clădirii identice cu nr. cadastral 46921-C7, în birouri și Centru Eparhial”, din care este executat circa 40% din lucrări din fondurile proprii ale arhiepiscopiei.


Intră acum și în grupul de