Probleme majore cu calitatea apei furnizate în mai multe localități din județul Suceava. În probe au fost depistate clor rezidual liber consumator sub valorile legale, nitrați, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezente


Intră acum și în grupul de

Prefectura Suceava a informat, luni, că a primit raportul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății referitor la calitatea apei potabile în zona rurală.

Potrivit informării, în județul Suceava funcționează 30 de stații de tratare a apei potabile in zona rurala, din care cu ASF – 27, de asemenea exista catagrafiate 12 rețele de distribuție a apei potabile, din care cu ASF- 8.

Cu prilejul verificărilor efectuate au fost depistate mai multe deficiențe de ordin igienico-sanitar la sistemele de alimentare cu apă controlate, după cum urmează:

1. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Verești: obiectivul funcționează fără ASF, deoarece nu este dotat cu stație de tratare a apei (este un obiectiv vechi, funcționând dinainte de 1989). La data controlului, se află în stadiu avansat de execuție proiectul “Înființare infrastructură de apă și apă uzată com. Verești, lucrări executate în proporție de 80%”; apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, nitrați, B. Coliforme prezente

2. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Șaru Dornei: obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF, deoarece nu este dotat cu stație de tratare a apei. La data controlului, s-a constatat că rezervorul de înmagazinare a apei captate din sursa Șeștina prezintă semne de uzură, necesitând luarea de măsuri de igienizare și renovare. Nu se asigură monitorizarea de audit a calității apei furnizate consumatorilor pentru anul 2021. Menționăm că, față de data autorizării, au fost efectuate lucrări de suplimentare a sursei de aprovizionare cu apă inițiale cu încă o sursă de apă (sursa Hîrjoaia), extindere rețea de distribuție. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale,B. Coliforme, E.coli prezente).

3. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Fundu Moldovei: obiectivul este în procedură de autorizare. În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare a sistemului de clorinare, degradări ale unor porțiuni din finisajele încăperilor stației de tratare a apei, perimetru de protecție incomplet.Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezente). Populația este informată cu privire la calitatea apei, aceasta fiind furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer.

4. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Calafindești: în urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare a sistemului de clorinare a apei, motiv pentru care au fost înregistrate 4 probe necorespunzătoare pe parcursul anului 2021. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, nitrați, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezente). Apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei.

               5. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Brodina: în urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme prezente). S-a dispus verificarea condițiilor de funcționare a echipamentelor pentru tratarea apei, în vederea îmbunătățirii calității apei furnizate consumatorilor.

               6. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Bogdănești: în urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, Enterococi prezente.

               7. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Bosanci: obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF. În urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei, probleme cu calitatea apei la sursă. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: clor rezidual liber consumator sub valorile legale, B. Coliforme, Enterococi prezente). Apa este furnizată consumatorilor casnici doar în scop menajer, populația fiind informată cu privire la calitatea apei.

               8. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Poiana Stampei: în urma controlului efectuat, au fost constatate deficiențe de funcționare ale sistemului de dozare a substanței clorigene pentru dezinfecția apei. Proba de apă recoltată și analizată cu acest prilej a fost găsită necorespunzătoare calitativ (parametri neconformi: turbiditate, B. Coliforme, E.coli, Enterococi prezente).

               9. Sistem de aprovizionare cu apă comuna Iacobeni: în urma controlului efectuat, au fost constatate site înfundate în urma ploilor, fiind dispuse măsuri de curățare a sitelor; reverificarea potabilității apei prin analize fizico-chimice și microbiologice.

               10.Sistem de aprovizionare cu apă comuna Straja: obiectivul funcționează fără viza anuală a ASF. În urma controlului efectuat, s-a constatat că obiectivul nu are încheiat pe anul 2021 contract pentru monitorizarea de audit a calității apei furnizate consumatorilor.

               „Având în vedere cele prezentate în raport, Instituția Prefectului – județul Suceava va notifica primăriile vizate și va monitoriza modul de implementare a fiecărei acțiuni propuse pentru remedierea problemelor semnalate, acordând sprijin în aria sa de competență”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.


Intră acum și în grupul de