Comisia de fond funciar Suceava a validat retrocedarea a circa 60 de ha de pădure pentru opt suceveni și a atribuit în proprietate teren aferent locuinței de circa 6.600 de mp pentru două persoane juridice și o persoană fizică

Ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava s-a desfășurat, marți, iar pe ordinea de zi au fost incluse 81 lucrări elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava de la ultima ședință care a avut loc în data de 31.08.2021.

Potrivit unui comunicat de presă, lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuințelor, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 61 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, 8 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv validarea amplasamentului pentru o suprafață totală de 59,7026 ha teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 8 persoane fizice.

De asemenea printr-o hotărâre a fost invalidată propunerea unei comisii locale de fond funciar, adresată comisiei județene, prin care s-a propus validarea amplasamentului. pentru o suprafață 0,7653 ha teren cu vegetație forestieră.

Totodată, printr-un număr de 3 hotărâri au fost admise 3 cereri privind propunerea de atribuire în proprietate de teren aferent locuinței pentru un număr de 2 persoane juridice și o persoană fizică, pentru o suprafață totală de 6617,80 mp.           

De asemenea, au fost emise 37 hotărâri care au vizat fie modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești.

Au fost emise un număr de 2 hotărâri prin care s-au invalidat propunerile comisiilor locale de atribuire teren aferent curți construcții, respectiv reconstituire drept de proprietate pentru teren agricol.

Un număr de 5 hotărâri au fost emise pentru 5 persoane fizice și a privit însușirea amplasamentului pentru o suprafață de 23,3812 ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către o comisie locală, dat fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017.

Pentru un număr de 2 contestații formulate împotriva unor hotărâri a comisiilor locale, au fost emise un număr de 2 hotărâri.

Un număr de 3 hotărâri au vizat solicitări de modificare a unor hotărâri de comisie județeană, la propunerea unei comisii locale de fond funciar.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse și 16 informări pe diverse teme specifice activității de fond funciar, precum și 2 solicitări privind emiterea de duplicat de titlu de proprietate.

De asemenea au fost analizate un număr de 2 propuneri de validare a Anexei nr. 11 la HG nr. 401/2013 cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi transmise la OCPI Suceava în vederea semnării anexei de către directorul acestei instituții, anterior aprobării acestora prin hotărâre și înaintare la ANRP.

„Aducem la cunoștința tuturor persoanelor îndreptățite că în cadrul Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava se depun toate diligențele necesare pentru rezolvarea și soluționarea tuturor lucrărilor înregistrate la comisie și aflate în prezent, în diverse etape de lucru, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia în vigoare”, a transmis Prefectura Suceava.

De menționat că în cadrul ședinței, s-a realizat și informarea privind la stadiul realizării activității de înregistrare sistematică a imobilelor, la nivelul localităților din județul Suceava.

Astfel, conform datelor oferite de către OCPI Suceava, s-a constatat că la finalizarea primelor 6 etape de finanțare prin Programul Național de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, au fost înființate un număr total de 104.560 cărţi funciare din 66 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) ale judeţului Suceava.

Recent a demarat etapa 7/2021 de finanţare prin PNCCF a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, fiind contractate un număr estimat de 65.600 imobile din 76 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) ale judeţului Suceava.

În paralel cu lucrările de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, sunt în curs de execuţie lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii localități în 6 comune: Drăgoieşti, Poiana Stampei, Pojorâta, Stuplicani, Suceviţa şi Vama, iar pentru alte 16 comune sunt în desfăşurare proceduri de achiziţie publică a serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii UAT.

În două comune, respectiv Moara şi Mănăstirea Humorului, lucrările de înregistrare sistematică au fost finalizate în totalitate prin programe pilot.

loading...