Elevii pârteșteni la practică în Europa

Începutul de an a adus la Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” din Pârteștii de Jos, Suceava, încununarea unor eforturi deosebite din partea profesorilor și a elevilor.

Data de 14 ianuarie 2022 reprezintă finalul proiectului Erasmus 2020-1-RO01-KA102-079640 ”Practică europeană pentru viitorul meu/ European traineeship for my future”, proiect  de mobilitate VET.

Scopul proiectului a fost cooperarea internațională pentru creșterea calității formării profesionale a elevilor prin instruire practică la standarde europene. Dintre obiective, putem enumera:

•    Creșterea nivelului de competențe cheie și de specialitate transferabile ECVET, pentru 32 elevi, profil Tehnician în Turism, proveniți din medii dezavantajate, prin participarea la stagii de practică de 90 h(6h/zi) în Cipru și Portugalia pentru o mai bună integrare pe piața muncii;

•    Îmbunătățirea adaptabilității elevilor la medii socio-profesionale și culturale noi, dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, plurilingvistice, interculturale, civice, sociale, o mai bună înțelegere a valorilor europene prin mobilități transnaționale de 3 săptămâni;

•    Parteneriat cu 6 instituții europene din Portugalia și Cipru;

•    Creșterea dimensiunii europene a liceului și a promovării lui pe plan local și european.

Această experiență a contribuit la deschiderea liceului către piața europeană a muncii. Participanții au conștientizat nivelul de competențe cerut de angajatorii europeni și au făcut schimb de bune practici și know how. De asemenea, și-au îmbunătațit nivelul de calitate al formarii profesionale și al practicii comasate.

Proiectul a avut un impact puternic asupra participanților, dezvoltându-le aptitudini profesionale, competențe cheie și personale prin experiența de lucru în echipe europene, plurilingvistice, multiculturale. Prin acestea, elevii noștri au devenit mai motivați pentru învațare și viitorul lor profesional. Pe parcursul stagiilor au beneficiat de vizite și excursii, intrând în contact cu oameni noi, dezvoltându-și  simțul civic și adaptabilitatea la noi provocări. Astfel, proiectul a reprezentat șansa dezvoltării personale, elevii devenind mai sociabili, cunoscând și înțelegând mai bine valorile europene.

Cea mai mare provocare a vieții lor de liceeni – mobilitățile în Cipru și Portugalia – a avut ca finalizare obținerea Certificatului EuroPass, document ce atestă practica europeană și ajută la recunoașterea competențelor pe scară largă. Noile experiențe și aptitudini dobândite în timpul stagiului reprezentând un atu în plus în inserția pe piața muncii sau în continuarea studiilor de specialitate.   (Coordonator proiect  prof. Sahlean Zenovia)