Ministrul Cadariu anunță noi măsuri pentru mediul de afaceri: Deblocarea și realizarea plăților beneficiarilor Măsurii 2, noi forme de sprijin pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor, dar și finanțarea de programe naționale pentru industrializarea economiei, pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, pentru sectorul construcţiilor și pentru invenţii şi inovaţii

Guvernul României a adoptat miercuri trei ordonanțe de urgență inițiate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și un memorandum inițiat împreună cu Ministerul Finanțelor în vederea sprijinirii mediului de afaceri.

Astfel, au fost aprobate două acte normative de interes pentru mediul de afaceri. Este vorba despre Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și Ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM.

„Mediul de afaceri trebuie să beneficieze de întreaga susținere a statului român în mod echitabil și transparent. Plecând de la această premisă, astăzi a fost adoptat cadrul normativ primar pentru a putea stimula înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu noi forme de sprijin. Este vorba despre Start-Up Nation, ediția a treia, și o a doua posibilă etapă a măsurii HoReCa! Și nu ne oprim aici. Am făcut primii pași pentru a putea implementa și „Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii”, cu o sursă bugetară reprezentată de sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul proiectului «Programul Româno – Elvețian pentru IMM-uri», provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri”, de declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.

Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii aduce și modificări referitoare la aplicarea Testului IMM, necesare inclusiv pentru atingerea jalonului 242, din cadrul componentei 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Printre acestea, se menționează că se va consulta un eșantion mai mare și mai reprezentativ de IMM-uri, iar din grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii vor face parte membrii desemnați de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, camere de comerț și industrie, patronate și organizații neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici și mijlocii, cadre universitare, cercetători, economiști și organizații ale mediului asociativ și sindicate, se va introduce obligația inițiatorului și a autoritărității publice centrale care asigură secretariatul GEIEAN să publice pe pagina de internet proprie rezultatele testului IMM, respectiv avizul și se prevăd mai multe modalități de consultare pe care le poate utiliza inițiatorul proiectului, precum: sondaj online, mese rotunde, forumuri și consultări online;

În ceea ce privește Ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM, aceasta va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situația economică actuală la un nou instrument de finanțare, cu impact pozitiv direct asupra capacității operaționale a acestora, constând în reluarea activității pe o piață de consum grav afectată de criza generată de pandemia COVID-19.

În aceeași ședință de miercuri Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

„Actul normativ promovat are un scop bine definit și anume deblocarea și realizarea plăților pentru cei aproximativ 3.000 de beneficiari ai Măsurii 2, care până în acest moment nu și-au primit granturile cuvenite. Mai exact, este vorba despre corectarea titlului bugetar pentru cei 570 de milioane de lei necesari încheierii programului, bani cu finanțare de la bugetul de stat, atribuiți ministerului pentru anul curent. Acum că am împlinit și acest obiectiv procedural, sper să finalizăm plățile până cel târziu în luna martie”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Modificarea actuală constă în încadrarea celor 570 de milioane de lei pe un articol distinct denumit „Sume suportate din buget aferente proiectelor eligibile din cadrul schemei de ajutor de stat în contextul crizei provocate de COVID-19 a căror valoare excedează plafonul contractului de finanțare”.

Amintim că pentru aplicaţiile de finanțare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru au fost în valoare de 3.802.639.545 lei, din care 3.286.765.859 lei fonduri externe nerambursabile, 515.873.686 lei fonduri de la bugetul de stat, la care s-au adăugat de la bugetul de stat cei 570.000.000 lei pentru plata tuturor aplicațiilor eligibile a căror valoare excedează plafonul contractului de finanţare.

Pentru acest program de sprijin s-au înregistrat 22.226 cereri de finanţare, din care, până la data de 10 decembrie 2021, au fost plătite 13.836 de contracte.

În aceeași ședință a fost adoptat și Memorandumul cu tema „Măsuri privind implementarea unor programe guvernamentale de garantare cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024”, care propune inițierea IMM PROD – pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST – pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcţiilor și INNOVATION – pentru invenţii şi inovaţii, inițiat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, a fost aprobat în cadrul ședinței de Guvern desfășurată miercuri, 16 februarie a.c.

Totodată, prin intermediul actului normativ a fost stabilit că FNGCIMM SA – IFN şi FRC SA se vor implica activ în susținerea programelor naționale cu finanţare de la bugetul de stat derulate la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT), pentru sprijinirea IMM-urilor care le accesează.

Pentru facilitarea accesului potențialilor beneficiari la aceste programe, FNGCIMM SA – IFN va emite garanții finanţate din capitalurile sale proprii pentru creditele punte acordate de finanțatori beneficiarilor eligibili ai programelor, iar FRC SA va contragaranta garanțiile emise de FNGCIMM SA – IFN.

Astfel, pentru IMM-urile care beneficiază de garanții pentru creditele contractate în vederea implementării proiectelor de afaceri acceptate/accesări facilităților oferite în cadrul programelor gestionate de MAT, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, vor fi eligibile cheltuielile privind plata comisionului de garantare şi comisionul de contragarantare aferent acordării garanției, pe toată durata de valabilitate a garanției și contragaranţiei, precum şi cheltuielile privind dobânda aferentă creditului punte, pe toată durata perioadei de creditare.