USV și Universitatea de Stat din Moldova au convenit să colaboreze și să dezvolte programe de licență și de masterat cu dublă diplomă, în domeniile Silvicultură și Știința mediului, sau programe de masterat cu dublă diplomă, în domeniul Istorie

 În perioada 16-18 februarie a.c., o delegație de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), reprezentată de conf. univ. dr. Igor Șarov, rectorul USM, și conf. univ. dr. Vitalie Sochircă, decan al Facultății de Biologie și Pedologie, a efectuat o vizită de lucru în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Din partea USV, la discuții au participat: prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rector, prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană, șef lucrări dr. ing. Ciprian Palalghianu, decan al Facultății de Silvicultură, prof. univ. dr. habil. Florin Pintescu, decan al Facultății de Istorie și Geografie, șef lucrări dr. ing. Cătălin Roibu, șeful Laboratorului de Biometrie Forestieră din Cadrul Facultății de Silvicultură, și lector univ. dr. Despina Saghin, director de departament la Facultatea de Istorie și Geografie.

La nivel general, întâlnirea dintre reprezentanții celor două instituții de învățământ s-a concentrat pe discuții legate atât de actualele, cât și de viitoarele colaborări interinstituționale, dezvoltarea proiectelor transfrontaliere, precum și posibilitatea încheierii unor noi acorduri pentru programele de dublă diplomă.

La Facultatea de Silvicultură, dialogul s-a axat pe schimbul academic de cadre didactice și studenți, reliefând interesul comun pentru o colaborare mai eficientă în ceea ce privește componenta de aplicații practice. Mai mult, „a fost luată în calcul posibilitatea de a avea studenți doctoranzi în cotutelă și de a dezvolta, împreună, programe de licență și de masterat cu dublă diplomă, în domeniile Silvicultură și Știința mediului, specializarea Ecologie și protecția mediului”, a afirmat șef lucrări, dr. ing. Ciprian Palaghianu (USV).

În ceea ce privește cooperarea științifică dintre Facultatea de Istorie și Geografie (USV) și Facultatea de Istorie și Filosofie (USM), conf. univ. dr. Florin Pintescu a menționat faptul că există „posibilitatea înființării unui program de masterat cu dublă diplomă, în domeniul Istorie, care se va baza pe programul de studiu Istorie: permanențe, interferențe și schimbare (USV), aprobat de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), la finalul anului trecut.”

În spiritul acestei colaborări fructuoase, decanul Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul USM, conf. univ. dr. Sergiu Matveev, este așteptat la Suceava pe data de 11 martie a.c., când va face parte, în calitate de referent, dintr-o comisie de susținere publică a unei teze de doctorat coordonată de conf. univ. dr. habil. Dumitru Boghian.

Menționăm faptul că această întâlnire reprezintă dovada unui parteneriat excelent, de lungă durată, între USV și USM, care a oferit studenților și cadrelor didactice de la ambele universități posibilitatea de a realiza schimburi de experiență la nivel academic, în domenii de interes, a transmis USV printr-un comunicat de presă.