Autorizarea depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș, pusă sub semnul întrebării după o decizie a Curții de Apel Cluj

Autorizarea depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș ar putea să fie blocată după ce Curtea de Apel Cluj a decis să anuleze un articol din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 prin care se puteau modifica distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației.

Avocatul Diana Iliescu a explicat că în România, în transpunerea Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, H. G. nr. 349/2005 și, începând cu anul trecut, O.G. nr. 2/2021, prevăd că distanța minimă dintre amplasamentul unui depozit de deșeuri și zonele locuite trebuie să fie de 1.000 m, iar aceste acte normative au fost comunicate UE ca fiind acte de transpunere a directivei europene.

Totodată, potrivit acesteia,  în România, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr. 119/2014 care prevede la art. 20 alin. 1 că, în baza unor studii de impact asupra sănătății, distanța poate fi coborâtă sub 1.000 m, fără nicio limită minimă și care a stat la baza autorizării depozitelor de deșeuri la mai puțin de 1.000 m de zonele locuite.

„În procedura de emitere a autorizației integrate de mediu a depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș, studiul de impact realizat la solicitarea Consiliul Județean Suceava, ca beneficiar, arată că totul e în regulă chiar dacă zone de locuit, unele pensiuni aflate în zonă turistică, sunt situate la mai puțin de 1.000 m. Studiul a fost întocmit de Centrul Regional de Sănătate Publică Iași”, a menționat avocatul.

Potrivit avocatului, în data de 7 aprilie 2022, cu titlu definitiv, Curtea de Apel Cluj  a anulat art. 20 alin. 1 din OMS nr. 119/2014, ceea ce înseamnă că de acum înainte, în mod obligatoriu, orice depozit de deșeuri din România poate fi autorizat doar dacă distanța față de zonele locuite este de minim 1.000 m. Diana Iliescu susține că această măsură se va aplica inclusiv depozitului de deșeuri din Pasul Mestecăniș. „Niciun ordin de ministru nu mai prevede vreo excepție. Argumentul studiilor de impact realizate așa cum spune șeful nu mai poate fi folosit”, precizează avocatul.

Prin decizia instanței clujene nu vor putea fi făcute derogări de la prevederile ordinului respectiv pentru mai multe categorii de investiții prevăzute în art. 11 ce stabilește distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației:

1. Ferme de cabaline, până la 20 de capete: ………………………………………….. 50 m

2. Ferme de cabaline, peste 20 de capete: …………………………………………… 100 m

3. Ferme și crescătorii de taurine, până la 50 de capete: …………………………. 50 m

4. Ferme și crescătorii de taurine, între 51-200 de capete: …………………….. 100 m

5. Ferme și crescătorii de taurine, între 201-500 de capete: …………………… 200 m

6. Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ………………………… 500 m

7. Ferme de păsări, până la 1.000 de capete: …………………………………………. 50 m

8. Ferme de păsări, între 1.001-5.000 de capete: …………………………………. 200 m

9. Ferme de păsări, între 5.001-10.000 de capete: ……………………………….. 500 m

10. Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete și complexuri avicole industriale: …. 1.000 m

11. Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: ……………………… 100 m

12. Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 de capete: ………………………… 200 m

13. Ferme de porci, până la 50 de capete: ………………………………………….. 100 m

14. Ferme de porci, între 51-100 de capete: ……………………………………….. 200 m

15. Ferme de porci, între 101-1.000 de capete: …………………………………… 500 m

16. Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:……………………… 1.000 m

17. Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: …………………………. 1.500 m

18. Ferme și crescătorii de iepuri între 100 și 5.000 de capete: ……………… 100 m

19. Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: …………………. 200 m

20. Ferme și crescătorii de struți: ………………………………………………………. 500 m

21. Ferme și crescătorii de melci: ………………………………………………………… 50 m

22. Spitale veterinare: ……………………………………………………………………….. 30 m

23. Grajduri de izolare și carantină pentru animale: …………………………….. 100 m

24. Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: …………………………… 100 m

25. Abatoare: ………………………………………………………………………………….. 500 m

26. Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: ……………………… 200 m

27. Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală: ……………………………….. 50 m

28. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai multe exploatații zootehnice,

platforme comunale: ………………………………………………………………………. 500 m

29. Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: ………………………. 1.000 m

30. Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: ……… 1.000 m

31. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu

capacitate între 5-100 tone ……………………………………………………………… 100 m

32. Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor) cu

capacitate peste 100 tone ……………………………………………………………….. 200 m

33. Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: ……… 150 m

34. Stații de epurare de tip modular (containerizate): …………………………… 50 m

35. Stații de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise: ……….. 300 m

36. Paturi de uscare a nămolurilor: ……………………………………………………. 300 m

37. Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: ………………………….. 500 m

38. Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase: ……….. 1.000 m

39. Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase: ……………… 500 m

40. Crematorii umane: …………………………………………………………………… 1.000 m

41. Autobazele serviciilor de salubritate: ……………………………………………. 200 m

42. Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane ………………………………. 500 m

43. Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: ………………………….. 50 m

44. Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri: ……. 50 m

45. Depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: ………………. 100 m

46. Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal) : ……. 1.000 m

47. Parcuri eoliene: ………………………………………………………………………. 1.000 m

48. Cimitire și incineratoare animale de companie: …………………………….. 200 m

49. Rampe de transfer deșeuri: …………………………………………………………. 200 m.