Autotehnorom face precizări privind litigiul comercial cu CJ Suceava și anunță că va cere prin instanță recuperarea prejudiciului creat prin executarea instrumentelor de garantare


Intră acum și în grupul de

Firma Autotehnorom a transmis News Bucovina un punct de vedere privind decizia Tribunalului Suceava în cazul litigiului comercial cu Consiliul Județean Suceava legat de executarea instrumentelor de garantare în cazul contractului de execuție a modernizării drumului de pe Axa Suceava-Iași pe care firma l-a denunțat unilateral și pe care îl prezentăm integral:

„În urma articolului apărut ieri in presa scrisa referitor la decizia instanței prin care Tribunalul Suceava a respins, marți, cererea firmei Autotehnorom de suspendare a executării scrisorii de garanție pentru plata reținerilor și a celor de garanție de bună execuție în cazul contractului denunțat unilateral de firma constructoare pentru lucrările aferente proiectului cu fonduri europene, de modernizare a drumului de pe axa Suceava-Iași, dorim să precizăm faptul că nu a fost emisă la acest moment motivarea instanței iar firma Autotehnorom se va conforma dispozițiilor instanțelor și va acționa conform prevederilor legale privind acest litigiu comercial.

Vă informăm că de la momentul depunerii acțiunii în instanță, a cererii de suspendare a posibilității/dreptului beneficiarului de a proceda la executarea scrisorilor de garanție bancare, Beneficiarul a executat deja două din garanțiile bancare, astfel încât decizia instanței referitoare la cererea de suspendare a acestora a rămas în mod automat fără obiect, recuperarea prejudiciului suferit de Autotehnorom urmând a face obiectul altui dosar.

Referitor la cererea de suspendare a posibilității dreptului/beneficiarului de a proceda la executarea instrumentului de garanție de bună execuție emisă de CITY INSURANCE S.A., precizăm că această societate de asigurare este în faliment iar executarea silită a garanțiilor emise de aceasta va urma procedura specială prevăzută de Legea insolvenței, astfel încât, la acest moment estimăm emiterea într-un timp cât mai scurt a unei decizii a instanței privind anularea dreptului de executare a celor trei garanții de către Consiliul Județean Suceava.

Dorim să clarificăm cele precizate în articol referitor la declarația administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, deoarece antreprenorul a solicitat restituirea polițelor/scrisorilor de garanție în deplină conformitate cu prevederilor contractului semnat cu Consiliul Județean Suceava, ale clauzei 65.3, a cărui conținut il redam mai jos, prin care Beneficiarul avea obligația de a restitui cu promptitudine Antreprenorului Garanția de Bună Execuție și sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reținute, în cazul rezilierii contractului de către Antreprenor.

Consiliul Județean Suceava a uzat de fapt de prevederile impuse in formatul scrisorilor de garanție, prin care garanțiile se execută necondiționat, la simpla cerere, chiar și necontractuala a Beneficiarului, fără a fi necesară vreo diligență sau condiție suplimentară.

De asemenea, afirmațiile doamnei Irina Vasilciuc, administrator public al județului Suceava, potrivit cărora, data la care Antreprenorul ar fi trebuit sa finalizeze lucrările era luna aprilie 2022, nu sunt sustenabile, deoarece aceasta era de fapt luna iunie 2022, contractul prevăzând un termen de execuție de 24 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, ordin ce s-a emis de către beneficiar la data de 02.06.2020, conform extrasului de mai jos. În plus, antreprenorul a solicitat întemeiat prelungirea duratei de execuție, după luna iunie 2022, însă aceasta nu a fost aprobată de beneficiar.

În concluzie, au fost premature și necontractuale solicitările Consiliului Județean Suceava din 17.03.2022 de executare a garanțiilor bancare și a polițelor de asigurare în cazul acestui contract denunțat unilateral de către firma constructoare, fiind suficient timp până în luna iunie 2022 pentru Consiliul Județean Suceava de a întârzia restituirea instrumentelor de garantare solicitate de Antreprenor, ca și măsură asiguratorie, până la obținerea unei hotărâri judecătorești definitive pentru ambele părți aflate în acest litigiu comercial. Mai mult, garanțiile constituite de antreprenor in cadrul contractelor, au ca si dată de expirare lunile aprilie – iunie 2027, astfel încât era mai mult decât suficient timp, pentru pronunțarea instanțelor de judecată, cu privire la existenta sau inexistenta dreptului beneficiarului de a solicita executarea garanțiilor astfel constituite. În acest sens, redăm mai jos, un extras din scrisoarea de garanție bancară emisă de către Banca Comercială Română:

Soluția dată de Tribunalul Suceava in cursul zilei de marți este una pronunțată într-o procedură sumară, în care nu s-a analizat fondul raporturilor juridice si justețea executării Scrisorilor de Garanție. Dimpotrivă, în acest stadiu al procesului, s-a analizat doar în ce măsură există o urgență în a suspenda executarea garanțiilor – or, raportat la faptul că o parte a garanțiilor au fost deja executate la momentul procesului, iar celelalte aparțin unei societăți de asigurare aflată în insolvență, Instanța a apreciat că nu subzistă o atare urgență.

Considerăm reprobabilă conduita Consiliului Județean Suceava de a translata litigiile din sala de judecată în presă, și apreciem că o asemenea atitudine nu poate fi acceptată. A dezinforma opinia publică, și a crea scandaluri de presă pe marginea acțiunilor judiciare care se află pe rolul Instanțelor de judecată poate reprezenta, pentru conducătorii CJ Suceava, o strategie de apărare, dar in niciun caz nu poate fi tolerată. 

In momentul de față, toate acțiunile reprezentanților CJ Suceava vizează acoperirea faptelor de corupție care sunt in prezent investigate, și nicidecum aflarea adevărului, sau salvgardarea interesului public. Cu atât mai mult, declarațiile reprezentanților CJ Suceava au, cel mai probabil, și menirea de a pune presiune asupra justiției, aspect pe care îl denunțăm ferm și neechivoc ca fiind de neacceptat”


Intră acum și în grupul de