CAS Suceava a desfășurat procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul curent. Au fost prelungite 921 de contracte până la sfârșitul lunii decembrie și s-au încheiat alte 17 contracte cu furnizori noi


Intră acum și în grupul de

.

Directorul general al CAS Suceava, Victor Cristi Bleorțu, a declarat, luni, pentru NewsBucovina că procesul de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru anul 2022 s-a desfășurat în conformitate cu HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, modificată și completată prin HG nr. 422/2022, Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021, modificat și completat prin Ordinul MS/CNAS nr. 955/181/2022 și adresa CNAS nr. DG 941/25.03.2022, înregistrată la CAS Suceava cu nr. 5265/28.03.2022.

El a spus că pentru furnizorii care la data de 31 martie 2022 se aflau în relație contractuală cu CAS Suceava contractele s-au prelungit până la data de 31 decembrie 2022 prin acte adiționale.

Bleorțu a precizat că la data de 31 martie 2022, CAS Suceava avea încheiate 921 contracte, care au fost prelungite până la sfârșitul acestui an.

Președintele director al CAS Suceava a menționat că pentru furnizorii noi care nu se aflau în relație contractuală cu CAS Suceava, care au depus cererea și documentele necesare în perioada 14-18 aprilie 2022 și care au îndeplinit condițiile legale de intrare în contract, s-au încheiat contracte cu valabilitate începând din data de 1 mai până pe 31 decembrie 2022.

El a arătat că au fost depuse 18 cereri de intrare în contract, respectiv 5 furnizori de servicii medicale dentare, 1 medic de familie, 1 furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu, 5 furnizori de dispozitive medicale, 1 furnizor de transport sanitar neasistat, 4 medici specialiști în ambulatoriul de specialitate și o farmacie.

„Dintre acestea, trei solicitări au fost respinse, cu precizarea documentelor care lipseau la momentul depunerii cererilor pentru un medic de familie, un  medic specialist și un furnizor de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu. Doi furnizori au depus contestații însoțite de documentele necesare (medicul de familie și furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu), care, în urma analizei efectuate de comisia de soluționare a contestațiilor, au fost soluționate favorabil. Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate nu a depus contestație”,  a explicat Bleorțu.

Totodată, în cursul lunii aprilie, la CAS Suceava s-a derulat și procesul de contractare pentru Programele Naționale de Sănătate pentru anul 2022.

Directorul general al CAS Suceava a mai spus că acest proces s-a desfășurat în conformitate cu prevederile HG nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu cele ale Ordinului nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023 și cu prevederile adresei CNAS nr. P 2611/31.03.2022, înregistrată la CAS Suceava cu nr. 5.700/01.04.2022.

El a informat că, la data de 31 martie 2022, CAS Suceava avea încheiate, 133 de contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate, care au fost prelungite prin acte adiționale până la data de 30 aprilie 2022. În perioada 14-18 aprilie 2022, 134 de  furnizori ( dintre care 3 furnizori noi, 2 furnizori au renunțat la contract – farmacii) au depus cereri și documente necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate în anul 2022, nefiind dosare respinse.

„CAS Suceava a încheiat cu acești furnizori contracte cu valabilitate 1 mai 2022 – 31 decembrie 2023”, a spus Bleorțu.

Bugetul lunar alocat serviciilor medicale de medicină dentară a crescut ușor începând cu luna mai 2022. În prezent sunt încheiate 61 de contracte cu 87 de medici dentiști din județ

 Directorul general al CAS Suceava a anunțat că bugetul lunar alocat serviciilor medicale de medicină dentară a crescut începând cu luna aprilie, de la 190.000 lei (buget lunar în perioada ianuarie-martie) la 216.000 lei (buget lunar pentru perioada aprilie-decembrie 2022).

El a menționat că până pe 31 martie 2022 CAS Suceava avea încheiate 56 de contracte  cu 75 de medici dentiști, iar în prezent sunt încheiate 61 contracte cu 87 medici dentiști.

Directorul general al CAS Suceava a explicat că la stabilirea valorii de contract pentru medicii de medicină dentară se au în vedere suma alocată pentru servicii de medicină dentară, numărul de medici de medicină dentară care intră în relații contractuale cu CAS Suceava, gradul profesional al medicului( pentru medicul primar se aplică o majorare de 20%, iar pentru medicul care nu a obţinut un grad profesional se aplică o diminuare de 20%), iar pentru medicii din mediul rural suma ajustată cu gradul profesional se majorează cu 50%.

          „Prin aplicarea criteriilor menționate, sumele lunare alocate medicilor dentiști începând cu luna mai s-au menținut la același nivel cu cele din perioada ianuarie-aprilie 2022”, a mai spus Bleorțu.

(LB)  


Intră acum și în grupul de