Peste 950 de cadre didactice din județul Suceava și-au depus dosarele de înscriere la Concursul de Titularizare din acest an. În județ sunt scoase la concurs 100 de posturi titularizabile și 1224 de posturi cu angajare pe perioadă determinată


Intră acum și în grupul de

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Cezar Anuței, a declarat, vineri, pentru NewsBucovina, că 956 de cadre didactice sucevene au depus dosare de înscriere pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/ incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023.

El a spus că din totalul candidaților, trei au solicitat renunțarea la înscrierea în vederea participării la acest concurs, întrucât Centralizatorul nu le permite susținerea probei scrise la disciplina solicitată de candidați.

Anuței a precizat că 159 de candidați s-au înscris pentru susținerea probei la disciplina limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii, alți 149 de candidați s-au înscris la disciplina limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii române /comunicării în limba română și metodica predării matematicii și explorării mediului în învățământul primar, 99 de candidați la disciplina educație fizică și sport, 98 la disciplina limba și literatura română, 59 la limba și literatura engleză, 58 la matematică, 26 la psihopedagogie specială, 23 la biologie, 22 la istorie, câte 19 candidați la geografie și limba și literatura franceză, 18 la educație socială, 15 la religie ortodoxă, câte 12 la economic, administrativ, poștă,  respectiv economie, educație antreprenorială, câte 11 candidați la chimie, mecanică, transporturi( maiștri instructori),  câte 10 candidați la educație muzicală și mecanică, câte 9 candidați la alimentație publică( maiștri instructori), arte vizuale, educație muzicală specializată, 8 la informatică și tehnologia informației, câte 7 la alimentație publică, consiliere psihopedagogică, fizică, kinetoterapie, turism și servicii, câte 4 candidați la limba germană și terapie educațională complexă și integrată etc.

În județul Suceava au fost afișate în data de 6 mai 2022 pentru  Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/ incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 un număr de 1324 de posturi, din care 1224 sunt posturi cu angajare pe perioadă determinată( rural-618, iar urban- 606), iar 100 de posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată( rural- 21, urban-79).

Din cele 618 posturi cu angajare pe perioadă determinată în unități de învățământ din mediul rural, 272 sunt complete și 346 sunt incomplete, iar din cele 606 posturi cu angajare pe perioadă determinată în unități de învățământ preuniversitar din mediul urban, 302 sunt complete și 304 sunt incomplete.

Conform calendarului, organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe este prevăzută pentru perioada 24 mai- 30 iunie 2022, afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă pentru data de 4 iulie 2022, desfășurarea probei scrise va avea loc în data de 13 iulie, comunicarea rezultatelor inițiale la această probă va fi în data de 19 iulie, iar în perioada 19-20 iulie este prevăzută înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora la centrele de evaluare, soluționarea contestațiilor are loc în perioada 21-26 iulie, iar comunicarea rezultatelor finale în 27 iulie 2022.

(LB)


Intră acum și în grupul de