Poliția Județeană Suceava face concurs pentru 28 de posturi de ofițer și de agent de poliție, dar și pentru un maistru de construcții sau instalații și pentru un muncitor calificat în tâmplărie sau prelucrarea lemnului


Intră acum și în grupul de

Poliția Județeană Suceava anunță că începând cu data de 29.06.2022 s-a demarat procedura de ocupare, prin concurs de încadrare directă, din sursă externă, a 28 posturi vacante de ofițer/agent de poliţie, astfel:

  Nr. crt.FunctiaStructuraLocalitatea
 Agent ICOMUNICATII SI
INFORMATICA
SUCEAVA
 Agent I (si conductor
caini)
SERVICIUL PENTRU ACȚIUNI SPECIALESUCEAVA
 Agent II (securitate si
 sanatate in munca)
RESURSE UMANESUCEAVA
 Ofiter specialist II (sociolog)ANALIZA SI PREVENIREA
 CRIMINALITATII
SUCEAVA
 Agent IIIEscorta, arest – transferSUCEAVA
 Agent III (si conducator
auto)
Escorta, arest – transferSUCEAVA
 Ofiter specialist II -psihologSIGURANTA SCOLARASUCEAVA
 Agent IISiguranta publica si patrulareSUCEAVA
 Agent IISiguranta publica si patrulareCAMPULUNG
MOLDOVENESC
 Agent ISiguranta publica si patrulareFALTICENI
 Agent IVRutier – Mediul urbanGURA HUMORULUI
 Agent IISiguranta publica si patrulareSUCEAVA
 Agent IIISiguranta publica si patrulareSUCEAVA
 Ajutor sef postPost de politieFANTANELE
 Ajutor sef postPost de politieMARGINEA
 Ajutor sef postPost de politieVOITINEL
 Ajutor sef postPost de politieSLATINA
 Ajutor sef postPost de politieBALACEANA
 Ajutor sef postPost de politieBREAZA
 Ajutor sef postPost de politieMOLDOVA-SULITA
 Ajutor sef postPost de politiePREUTESTI
 Ajutor sef postPost de politieVAMA
 Ajutor sef postPost de politieCARLIBABA
 Ajutor sef postPost de politieDORNESTI
 Ajutor sef postPost de politieSTULPICANI
 Ajutor sef postPost de politieVALEA MOLDOVEI
 Ajutor sef postPost de politieCRUCEA
 Ajutor sef postPost de politieARBORE

               Înscrierea candidaților se va realiza, până la 12.07.2022(inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 12.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresele de e-mail [email protected] sau [email protected], în funcție de postul scos la concurs.

               Concursurile vor consta într-un test scris, iar pentru posturile din specialitatea ordine publică, rutier, arest, acțiuni speciale și în susținerea următoarelor probe eliminatorii: evaluarea performanțelor fizice sau proba practică în perioada 08.08.2022-29.08.2022.

               Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 03.09.2022.

               Informații privind condițiile de participare la examen și conținutul dosarului de recurtare ori alte date utile se regăsesc pe site-ul de internet al inspectoratului, http://sv.politiaromana.ro – secţiunea „Carieră – ocupare posturi vacante”.

Totodată, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 9, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, în vederea ocupării a unui post vacant de maistru II la Serviciul Logistic. În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică în profilul tehnic, specializarea tehnician în lucrări publice și construcții sau profilul construcții sau să fie absolvenți de cursuri/programe de perfecționare/specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională construcții sau instalații, doar pentru absolvenții cu studii medii, să dețină permis de conducere pentru categoria B și fără vechime în muncă.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30.06-14.07.2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 09.09.2022.

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15-18.07.2022.

Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după cum urmează:

1. Proba scrisă – 12.09.2022, ora 10:00

2. Interviu – 16.09.2022, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 12:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

Totodată, IPS Suceava scoate la concurs și un post de muncitor calificat IV.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, filieră/profil prelucrarea lemnului sau în calificarea profesională tâmplar sau pregătire prin învățământul profesional, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale – tâmplar/technician în prelucrarea lemnului sau să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat și să fie absolvenți de cursuri/ programe de perfecționare/ specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională tâmplar/ technician în prelucrarea lemnului.

           Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30.06.2022 – 14.07.2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 09.09.2022. Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15.07.2022-18.07.2022.

           Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, din str. B-ul 1 Mai, nr. 9, după cum urmează:

1. Proba practică – 14.09.2022, ora 10:00;

2. Interviu – 19.09.2022, ora 10:00.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.


Intră acum și în grupul de