ADR Nord Est anunță oportunități de finanțare europeană pentru IMM-uri în vederea creșterii capacităților de producție, introducerii de noi tehnologii și implementării soluțiilor de economie circulară


Intră acum și în grupul de

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est a anunțat, marți, că a aprobat, în luna iulie 2022, Planul de acțiuni de politică regională pentru economia circulară, elaborat în cadrul proiectului REPLACE.

Astfel, după trei ani de cooperare fructuoasă și experiențe valoroase de învățare în cadrul proiectului REPLACE, ADR Nord-Est se va concentra în perioada următoare pe construirea primului Apel pentru implementarea mecanismelor economiei circulare în întreprinderile din Regiunea Nord-Est.

Odată cu primul Program Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, gestionat la nivel regional de ADR Nord-Est, va apărea o nouă oportunitate pentru IMM-urile care promit un potențial ridicat de creștere prin soluții de economie circulară.

Principalele acțiuni incluse în acest apel vizează investițiile directe în sectorul IMM-urilor în vederea creșterii capacităților de producție, introducerii de noi tehnologii și implementării soluțiilor de economie circulară, cum ar fi:

–              recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea în procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activităţi economice necesare integrării in lanțuri de valoare;

–              promovarea simbiozei industriale prin valorificarea deșeurilor si produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;

–          îmbunătățirea proiectării produselor pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradare si reciclare;

–              realizarea de studii privind amprenta de mediu a companiei, pentru a sprijini decarbonizarea lanțurilor de aprovizionare, reducerea costurilor de producție și identificarea de acțiuni pentru creșterea circularității;

Apelul de proiecte cuprins în POR Nord-Est 2021-2027 va fi conturat cu sprijinul  Grupului Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est, constituit ca urmare a unui apel deschis de expresii derulat în luna mai 2021.

Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, antreprenori și  firme de consultanță.

“Trecerea la o economie circulară oferă oportunități importante pentru Regiunea Nord-Est și locuitorii săi. Argumente economice solide sprijină trecerea la economia circulară, întrucât aceasta ar permite întreprinderilor să obțină beneficii economice substanțiale și să devină mai competitive. Totodată, economia circulară conduce la economii importante de energie și obținerea de beneficii pentru mediu, dar și la crearea de locuri de muncă la nivel local și oportunități de integrare socială. Acestea sunt doar câteva din argumentele pragmatice care ne orientează în acest demers”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est


Intră acum și în grupul de