Agenția pentru Protecția Mediului Suceava scoate la concurs o funcție publică de execuție de consilier cu grad profesional principal la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații


Intră acum și în grupul de

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a anunțat că organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații.

Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 12 – 19.07.2022 (inclusiv) la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, din municipiul Suceava, strada Bistriței nr. 1A. Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 20.07.2022.

Proba scrisă se va desfășura în data de 27.07.2022, ora 10:00,  la sediul APM Suceava, iar data şi ora probei interviu se vor afişa împreună cu rezultatele la proba scrisă.

Candidații trebuie să aibă studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de licență: ingineria mediului, inginerie chimică, inginerie civilă, știința mediului – specializarea ecologia și protecția mediului, inginerie geologică, mine, petrol și gaze – specializarea inginerie minieră, biologie sau silvicultură. De asemenea, este necesară vechime în specialitate studiilor absolvite de minimum 5 ani.

Informațiile referitoare la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie și organizarea concursului sunt disponibile pe site-ul instituției noastre (http://apmsv.anpm.ro), la secțiunea Despre noi/Angajări.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:

•             adresă de corespondență: Suceava, strada Bistriței nr. 1A;

•             telefon: 0230.514.056 int. 110;

•             fax: 0230.514.059;

•             adresa de e-mail: [email protected] sau [email protected];

•             persoană de contact: Petronela PERSTENIUC – consilier juridic – Compartimentul Relații Publice și Tehnologia Informației


Intră acum și în grupul de