OCPI Suceava anunță că efectuează lucrări de cadastru gratuit în comunele Frătăuții Noi, Sadova şi Șcheia


Intră acum și în grupul de

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava anunță începerea lucrărilor de cadastru în trei comune din judeţul Suceava.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) şi sunt gratuite pentru cetăţeni. Finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 297 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de judeţe.

ANCPI a semnat contracte de prestări servicii pentru 228 de loturi (care reprezintă 228 de comune) dintre cele 240 atribuite în urma licitaţiei.

Printre acestea se numără şi trei comune din judeţul Suceava: Frătăuții Noi, Sadova şi Șcheia.

În judeţul Suceava, dintre cele 22 de comune care beneficiază de finanţare europeană pentru realizarea cadastrului, șase sunt în lucru (Drăgoiești, Poiana Stampei, Pojorâta, Stulpicani, Sucevița şi Vama). Pentru celelalte 13 comune (Cornu Luncii, Dornești, Dumbrăveni, Fântânele, Grănicești, Iacobeni, Ilișești, Păltinoasa, Pătrăuți, Satu Mare, Stroiești, Udești şi Verești) care au rămas neatribuite, ANCPI va iniţia o nouă procedură de licitaţie.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat.

Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.         


Intră acum și în grupul de