Riscuri legate de iazurile de decantare a sterilului din județul Suceava. Prefectul cere experți care să ofere soluții imediate. Premierul Ciucă a dispus controale la toate iazurile de decantare și haldele de steril provenite din industria minieră


Intră acum și în grupul de

Prefectura Suceava a anunțat, luni, că premierul Nicolae Ciucă a dispus controale la toate iazurile de decantare și haldele de steril provenite din industria minieră și că urmează să fie verificate cele din județul Suceava.

Potrivit sursei citate, în data de data de 14 iunie 2022, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava a fost analizată situația închiderii și ecologizării obiectivelor miniere de la nivel județean, inclusiv a celor 6 iazuri de decantare ale sterilului, iar membrii prezenți și-au expus punctele de vedere.

Astfel, în urma demersurilor întreprinse, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București, care gestionează la nivel județean fostele perimetre miniere, a informat Instituția Prefectului – județul Suceava cu privire la stadiul închiderii și ecologizării perimetrului minier Ostra.

Ulterior, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava din data de 23.06.2022, a fost emisă Hotărârea nr. 36 pentru constatarea riscurilor generatoare de situații de urgență pe amplasamentele haldelor de steril și a iazurilor de decantare din județul Suceava.

O situație deosebită o constituie închiderea și ecologizarea perimetrului minier Ostra, deoarece acest perimetru constituie un factor de risc potențial generator de situații de urgență, arată sursa citată.

Potrivit Prefecturii Suceava,  acest perimetru se află sub incidența HG. nr. 1846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a VIII-a și a H.G. nr. 997/2010 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului şi a factorilor de mediu a unor mine şi cariere, etapa a XI-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere. 

„Deoarece de-a lungul timpului lucrările de punere în siguranță și ecologizare au fost afectate de către fenomene meteorologice periculoase, în anul 2012, IPCM S.A. Baia Mare a întocmit un proiect tehnic pentru punerea în siguranță al iazului de decantare, iar în anul 2018, S.C. CEPROMIN S.A. Deva a realizat proiectarea pentru lucrările prevăzute în documentațiile anterioare și neexecutate ca urmare a subfinanțării”, arată Prefectura Suceava.

Mai mult, se precizează că în prezent există lucrări prevăzute în documentațiile anterioare care nu sunt executate, precum și lucrări prevăzute care au fost executate, dar care sunt degradate, fapt ce poate conduce la  instabilitatea corpului depozitului de steril și antrenarea acestuia în mișcare. 

Ca urmare, având în vedere riscul reprezentat de neexecutarea lucrărilor de proiectare, durata de timp necesară pentru execuția lucrărilor, precum și valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat, prefectul Alexandru Moldovan a transmis către Ministerul Economiei o solicitare de sprijin pentru demersurile Societății de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București, în vederea suplimentării fondurilor aferente județului Suceava necesare programului de reconstrucție ecologică pentru anul 2022, inclusiv de reînnoire a avizelor și acordurilor din Proiectul tehnic de închidere și ecologizare revizuit, astfel încât să poată fi demarată procedura de achiziție a lucrărilor.

De asemenea, Moldovan a solicitat ministerului de resort desemnarea unor specialiști care să se deplaseze la fața locului pentru a realiza o analiză detaliată și a propune măsurile necesare imediate pentru punerea în siguranță a iazurilor de decantare din perimetrul minier Ostra, în acest moment existând un risc iminent de producere a unui accident ecologic.

De menționat este că a fost supusă atenției factorilor decizionali și situația iazului de decantare Pârâul Cailor din comuna Fundu Moldovei, unde se înregistrează exfiltrații de la galeriile subterane, forajele executate la cele două iazuri fiind colmatate.

Mai mult, piezometrele sunt nefuncționale, existând posibilitatea ridicată de declanșare a unor evenimente cu grad ridicat de risc, ca urmare a deplasării necontrolate a maselor de steril, situația existentă fiind una excepțională și lipsită de o minimă monitorizare.

„Într-un context mai larg, în care se înscriu și solicitările prefectului Alexandru Moldovan, premierul Nicolae – Ionel Ciucă a dispus Corpului de Control al Primului Ministru declanșarea unei acțiuni de control care vizează conformarea la legislația de mediu în vigoare și verificarea oricăror aspecte de interes față de iazurile de decantare și haldele de steril aflate în perimetrul exploatărilor miniere din România”, arată Prefectura Suceava.

De subliniat este că berificările în teren vor fi făcute de echipe mixte formate din reprezentanți ai Corpului de Control al Ministerului Economiei, ai Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și de la Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu. 

Sursa citată menționează că sunt prevăzute controale la toate iazurile de decantare și haldele de steril provenite din industria minieră, primele controale fiind deja efectuate la obiectivele miniere amplasate pe teritoriul județului Maramureș, urmând ca în perioada următoare să fie verificate și obiectivele situate pe raza județului Suceava.


Intră acum și în grupul de