E.ON se pregătește pentru viitoarea piață de e-transport și înființează E.ON Drive eTransport care va deveni un lider în domeniul încărcării electrice a vehiculelor comerciale în Europa


Intră acum și în grupul de

Compania energetică E.ON se concentrează pe viitoarea piață a transportului electric. Cu scopul de a-și extinde în mod semnificativ afacerile cu produse, tehnologii și servicii pentru flotele de vehicule comerciale electrice, E.ON și-a reunit activitățile existente într-o nouă unitate organizațională. Până în 2025, oferta de e-mobilitate a E.ON pentru încărcarea electrică a vehiculelor comerciale va fi extinsă pentru a deveni lider de piață în Europa, sub denumirea E.ON Drive eTransport.

Vehiculele comerciale alimentate cu baterii sunt încă o excepție. Spre deosebire de piața autoturismelor, sectorul transporturilor se află în prezent doar la începutul evoluției sale către o mobilitate fă-ră emisii. Dar interesul companiilor și al municipalităților pentru electrificarea parcurilor lor auto este în creștere. Având în vedere obiectivele climatice, creșterea transportului de mărfuri și a numă-rului de motoare electrice în transportul public local și pe distanțe lungi, provocările legate de infrastructura de încărcare, utilizarea te-renurilor și conectarea la rețea devin, de asemenea, din ce în ce mai exigente.

„Este clar că UE își poate atinge obiectivele climatice doar dacă emi-siile de CO2 din transporturi sunt reduse drastic. Aici se află marile pârghii pentru protecția climei. Prin urmare, vehiculele electrice vor câștiga considerabil în importanță și în sectorul vehiculelor comer-ciale”, spune Patrick Lammers, COO Commercial la E.ON.

„Soluțiile de încărcare și conceptele integrate de mobilitate și ener-gie reprezintă o competență de bază a E.ON. Prin noua noastră po-ziționare, dorim să devenim, în viitor, principalul furnizor de soluții integrate de energie și încărcare pentru vehiculele comerciale elec-trice din Europa. În acest fel, vom face ca viziunea transportului du-rabil să devină realitate, împreună cu orașele, municipalitățile și companiile”, adaugă Lammers.

E.ON se pregătește acum să joace un rol de lider pe piața transpor-tului electric. Afacerea cu soluții de mobilitate durabilă pentru elec-trificarea transportului de marfă și a transportului local de călători nu este nouă pentru companie. Din 2016, E.ON implementează pro-iecte corespunzătoare și soluții de încărcare pentru flotele de dube, camioane și autobuze în Europa. Obiectivul este de a avansa în con-tinuare electrificarea ca factor-cheie pentru lanțurile de aprovizio-nare și logistică durabile, precum și pentru un transport local și pe distanțe lungi atractiv, împreună cu partenerii din întregul ecosis-tem al transportului electric. În plus, soluțiile pentru piața încă tâ-nără a utilajelor de construcții acționate electric vor completa por-tofoliul în viitor.

Electromobilitatea înseamnă mai multă protecție a climei și mai pu-țină dependență de energiile fosile

Electrificarea flotelor de vehicule comerciale are un potențial mare pentru operatori: obiectivele climatice ambițioase și un accent mai puternic pe aspectul ecologic fac din electromobilitate un pas logic pentru companii. Orașele și municipalitățile beneficiază de o calita-te îmbunătățită a vieții în general. Nu în ultimul rând, există și avantaje economice clare, în special atunci când flotele electrice sunt integrate într-un sistem energetic holistic, fără combustibili fo-sili, care integrează, de exemplu, modulele solare și soluțiile de sto-care a bateriilor.

În calitate de furnizor de servicii complete pentru mobilitatea elec-trică și infrastructura de încărcare, E.ON oferă deja acces la o rețea vastă de peste 160.000 de puncte de încărcare în toată Europa. Sco-pul este de a avea 200.000 de puncte de încărcare până la sfârșitul anului 2022. Operatorii de vehicule comerciale, cum ar fi cei care se ocupă de comerț cu ridicata și cu amănuntul, logistică, întreprinderi locale, servicii de livrare, municipalitățile, companiile de transport de pasageri și de transport pe distanțe lungi și companiile de con-strucții beneficiază de infrastructură de încărcare și electrificare concepută individual, de servicii digitale pentru organizarea și mo-nitorizarea flotelor lor electrice, precum și de energie electrică 100% verde, la cerere. Oferta E.ON include toate etapele, de la finanțare și analiza locației până la conectarea la rețea și punerea în funcțiu-ne. Acest lucru vine în sprijinul clienților care doresc să se implice în electromobilitate.

Drumul către o tranziție spre mobilitate, fără limite

E.ON adoptă o abordare neutră din punct de vedere tehnologic și orientată vizibil spre tranziția energetică în sectorul transporturilor. Pentru trecerea urgentă și necesară către o mobilitate prietenoasă cu mediul, este esențial să se țină seama de diferitele profiluri de cerințe ale operatorilor de vehicule comerciale. Acest lucru se apli-că, de exemplu, gamelor și aplicațiilor și sarcinilor specifice. E.ON dorește să ofere clienților săi soluția optimă de mobilitate pentru domeniul lor de aplicare și se concentrează nu numai pe concepte pur electrice, ci și pe concepte bazate pe hidrogen.

„Obiectivul nostru este de a impulsiona rapid și sistematic tranziția energetică în Europa, cu soluții inovatoare pentru clienți. Acest obi-ectiv poate fi atins dacă răspundem nevoilor extrem de individuale ale clienților noștri, precum și cererii de compatibilitate climatică – inclusiv în domeniul mobilității. Ne considerăm un partener de dez-voltare pentru clienții noștri, cu care împărtășim aceleași viziuni: mai puțin CO2, lanțuri de aprovizionare sustenabile și o calitate mai bună a vieții în orașele și comunitățile noastre”, conchide Patrick Lammers.


Intră acum și în grupul de