Primăria Suceava va implementa principiul „Plătește pentru cât arunci” și vrea să amplaseze în oraș o sută de insule ecologice unde colectarea selectivă se va face pe cinci tipuri de deșeuri


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local se întrunește, miercuri,  în ședință extraordinară pentru a aproba depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Suceava” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României.

Inițiatorii proiectului, primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, arată că potrivit legislației, persoanele fizice au obligația să depună deșeurile provenite din gospodărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale  gestionate de operatorii economici, dar în același timp se impune autorităților locale să asigure spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, fiind este necesară amplasarea/construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă pe cinci fracții a deșeurilor în municipiul  Suceava.

Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru fluxuri de deșeuri colectate separat, respectiv deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile,  deșeuri  reziduale, acțiuni  specifice  pentru  dezvoltarea  platformei  software  necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului „Plătește pentru cât arunci”.

Municipiul Suceava a optat pentru realizarea unui număr de 100 de insule ecologice din care 45 de Tip l  și 55 de Tip 2.

Tipurile de insule ecologice digitalizate pentru care se solicită  finanțare și caracteristicile tehnice  sunt:

Insula Tip 1 -În număr de 45 bucăți: insulă supraterană încasetata cu 5 containere de câte 1,1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții : biodegradabil; rezidual; sticlă; plastic și metal; hârtie și carton, cu o suprafață alocată minim de 15 mp.

Insula Tip 2 – În număr de 55 bucăți: Insulă supraterană compusă din 5 containere supraterane staționare proiectate și fabricate conform standardelor europene în vigoare, cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții: biodegradabil: între 2 mc și 3 mc; rezidual: între 2 mc și 3 mc; sticlă : între 2 mc și 3 mc; plastic și metal: între 3 mc și 5 mc; hârtie și carton: între 3 mc și 5 mc, suprafață alocată minim 15 mp.


Intră acum și în grupul de