Consilierii de probaţiune din Suceava au intrat în grevă de avertisment alături de colegii lor din țară. Aceștia cer corectarea problemelor salariale  şi urgentarea promovării statutului privind personalul de probațiune


Intră acum și în grupul de

Sindicatul Naţional al Consilierilor din Serviciile de Probaţiune, membru al Blocului Naţional Sindical anunță că serviciile de probațiune vor intra, în perioada 05.10.2022 – 07.10.2022, în grevă de avertisment, cu încetarea lucrului în intervalul orar 12.00-14.00.

Protestul este provocat de refuzul guvernanților de a soluționa problema drepturilor salariale și de a adopta măsuri concrete (O.U.G. pentru corectarea drepturilor de natură salarială, drepturi recunoscute prin efectul legii și conform hotărârilor judecătorești).

Acțiunea de intrare în grevă japoneză a fost apreciată şi susţinută de către :  SP TELEORMAN -7 persoane, SP Gorj – 7 persoane, SP NEAMŢ 23 persoane, SP BACĂU 15 Persoane, SP ARAD- 14 persoane,  SP SĂLAJ- 10 persoane, SP SATU MARE -19 persoane, SP Vâlcea- 6 persoane, SP MEHEDINŢI – 11 persoane, SP GALAŢI – 14 PERSOANE, SP BOTOŞANI – 11 persoane, SP BIHOR – 13 persoane, SP Brăila – 7 persoane, SP Prahova – 9 persoane, SP Sibiu- 9 persoane,  SP IAŞI -18 persoane, SP Vrancea – 7 persoane, SP Buzău – 11 persoane,  SP Hunedoara – 8 persoane, SP SUCEAVA – 23 persoane, SP CĂLĂRAŞI – 3 persoane, SP CARAŞ SEVERIN- 3 persoane, SP CLUJ – 20 persoane, SP Ilfov – 18 persoane, SP Dâmboviţa – 12 persoane, SP BUCUREŞTI – 33 persoane, SP ALBA – 13 persoane, SP VASLUI – 9 persoane, SP ARGEŞ – 15 persoane, SP OLT- 10 persoane, SP MUREŞ – 12 persoane, SP CONSTANŢA – 3 persoane, SP TIMIŞ – 13 persoane,SP Dolj – 17  persoane, SP MARAMUREŞ – 16 persoane, protestând un număr total de 440 dintre consilierii de probațiune.

 În urma acțiunii de protest, consilierii de probațiune își vor desfășura activitatea în condiții normale, cu întreruperea programului de lucru timp de 2 ore, interval orar 12.00-14.00.  Aceștia vor posta pe ușa biroului, în semn de  protest, anunțul care conține revendicările sindicale.

„În repetate rânduri, Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune a adus la cunoștință conducerii ministerului că problemele de natura salariala sunt grave și că trebuie găsite soluții în vederea înlăturării discriminărilor, nemaifiind acceptate amânări și tergiversări.  Însuși Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, a precizat în luările sale de poziție publică despre existența inechităților la nivel salarial în raport cu categorii din justiție și de necesitatea consolidării sistemului de probațiune”, se arată în comunicatul sindicatului.

Potrivit sursei citate, contribuția sistemului de probațiune la scăderea costurilor sociale generate de sancțiunile penale este, de asemenea, una foarte importantă, realizând-se prin eliminarea cheltuielilor specifice detenției și prin valorificarea potențialului socioeconomic al persoanelor care au comis infracțiuni.  

Consilierii de probaţiune (688 de persoane angajate în cadrul Serviciilor de Probațiune din țară), supraveghează 101.555 de persoane sancționate penal cu sancțiuni alternative la pedeapsa închisorii.

Conform datelor existente, în anul 2021, se evidențiază servicii de probațiune cu un volum mare de muncă raportat la resursa umană, respectiv Călărași 1872 cazuri / 4 consilieri de probațiune (468 cazuri/consilier), Teleorman 2018 dosare / 7 consilieri de probațiune (288 cazuri/consilier), Prahova 3078 dosare, Constanţa 4499 dosare, Ilfov 2789 dosare, Braşov 3309 dosare, Timişoara 3978  dosare, Neamţ 3135 dosare, București 6948 / 49 consilieri (133 dosare, cu mențiunea că există o incidență mai mare a cazurilor cu risc crescut).

„Deși Legea cadru  de salarizare cu nr. 153/2017 și-a propus să acorde prestațiile bănești în funcție de pregătire,  responsabilitate și importanța activității, putem constata că prin aplicarea dispozițiilor noi legi de salarizare, personalul de probațiune are venituri substanțial reduse față de categorii profesionale situate pe o altă treaptă de pregătire și responsabilitate și importanța activității (la un nivel inferior în ierarhia stabilită de legea de salarizare). Precizăm, în acest sens, că ultima evaluare a funcțiilor din sistemul de probațiune a fost efectuată în anul 2009, anterior intrării in vigoare a noilor coduri, astfel că nu s-a asigurat corespondența cu criteriile prevăzute în noua Lege de salarizare”, a menționat sindicatul.

Având în vedere că pentru personalul din probațiune nu s-a procedat la efectuarea corecțiilor din anexa  V, capitolul VII (salarii de bază pentru personalul de probațiune) al Legii cadru 153/2017, acest lucru a condus la scăderea drastică a drepturilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018 față de luna decembrie 2017, fapt incompatibil cu principiile legii de salarizare.

 Salariile de bază ale personalului de probațiune nu includ în cuantumul lor valoarea de referință sectorială actualizată, conform hotărârilor judecătorești definitive, așa cum reiese din Ordinul Ministrului Justiției nr. 542/C/05.02.2018, Ordinul Ministrului Justiției nr. 2883/C/19.07.2018  din 19-07-2018 care stabilește valoarea sectorială de 463,5 lei și Ordinul Ministrului Justiției nr.28/C/07.01.2020 care stabilește valoarea sectorială de 484,18 lei.

„Precizăm faptul că în prezent, la nivel național, instanțe judecătorești au recunoscut categoriei profesionale a consilierilor de probațiune atât prin hotărâri definitive, o valoare sectorială în cuantum de 605,225 lei aplicabilă retroactiv de la data de 01.08.2016. În baza acestor sentințe ministrul justiției a emis OMJ-ul cu nr. 6245/C/30.12.2021 prin prisma necesitații de a elimina discriminarea de la nivelul drepturilor salariale între categoriile profesionale din cadrul familiei ocupaționale „Justiție”, în sensul că OMJ a fost emis pentru judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate și al curților de apel, precum și ale asistenților judiciari, plecând de la argumentul că sistemului de probațiune i-a fost recunoscut un VRS de 605,225 lei (aspect care nu era în concordanță cu situația de fapt, deși dreptul la VRS de 605,225 a fost recunoscut ex lege încă din 2016 pentru toți consilierii de probațiune, dar și prin sentințe judecătorești definitive pentru mulți consilieri de probațiune).

Totodată, atât prin decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale a României cât și prin decizia nr.55/2020 a înaltei Curți de Casație Justiție s-a statuat ca întreaga familie ocupațională să beneficieze de aceeași valoare de referință sectorială în cuantum de 605,225 lei.

 Ministrul Justiţiei şi Direcţia Naţională de Probaţiune trebuie să intre în dialog real cu reprezentanţii sindicatului, iar priorităţile – rezolvarea revendicărilor angajaţilor, trebuie sa fie soluţionate de urgenţă.

În acest sens, S.N.C.S.P. solicită Ministerului Justiţiei şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune   demararea discuțiilor și negocierilor în vederea rezolvării problemelor salariale (O.U.G.) şi urgentarea promovării statutului privind personalul de probațiune. În caz contrar, suntem determinaţi să sesizăm şi instituţiile Europene care monitorizeată Mecanismul de Cooperare şi Verificare (M.C.V.), Confederaţia Europeană de Probaţiune şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene”, a menționat SNCSP.


Intră acum și în grupul de