Prefectul de Suceava, despre situația din Bosanci: Parcul fotovoltaic pe pășune poate fi făcut doar prin Hotărâre de Guvern, iar primăria are obligația să recupereze din terenurile neproductive o suprafață egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol


Intră acum și în grupul de

Prefectura Suceava a transmis, joi, concluziile comisiei mixte constituite prin ordin al prefectului Alexandru Moldovan pentru verificarea sesizările formulate de trei asociații ale crescătorilor de animale de pe raza comunei Bosanci.

Astfel, s-au verificat acuzele privind intenția primarului comunei Bosanci de a lotiza o suprafață de 15 ha pășune în vederea atribuirii de locuri de casă pentru mărirea capitalului electoral, intenția primarului comunei Bosanci de a diminua suprafața de pajiște permanentă cu o suprafață de 375 ha în vederea construirii unui parc fotovoltaic, acordării mai multor locuri de casă și construirii unei parcări pentru tiruri, că primarul comunei Bosanci ar fi diminuat din suprafața de imaș mai multe hectare (fără a fi indicată suprafața exactă) prin construirea unor țarcuri în interiorul cărora a plantat salcâmi și că primarul comunei Bosanci a ocupat abuziv o suprafață de 7 ha pășune pe care a îngrădit-o cu  stâlpi puși în beton cu plasă de sârmă, iar în interior a construit, fără autorizație de construire, două hale betonate.

În urma verificărilor efectuate la fața locului și a analizării conținutului înscrisurilor puse la dispoziția membrilor comisiei de către autoritatea publică locală, s-a constatat existența unor construcții amplasate pe pășunea comunală permanentă care servesc activităților de creștere a animalelor și depozitării furajelor, împrejmuite cu gard din sârmă cu fundație din beton, construcții edificate fără eliberarea unor autorizații de construire (autorizația de construire fiind obligatorie în acest caz), sens în care a fost sesizat Inspectoratul Județean în Construcții Suceava în vederea dispunerii măsurile legale,  inclusiv în ceea ce privește verificarea ducerii la îndeplinirii a măsurilor dispuse și constatate cu ocazia unei verificări anterioare la aceste construcții.

Totodată, prefectul județului a solicitat Inspectoratului pentru Situații de Urgență verificarea existenței avizului de securitate la incendiu și a respectării normelor de siguranță la foc aplicabile acestor construcții cu caracter agricol, având în vedere riscul de incendiu mare care apare pe timpul exploatării.

În ceea ce privește intenția de a amplasa un parc cu panouri fotovoltaice pe o suprafață de teren de 375 de hectare din categoria pajiști permanente și de a lotiza o suprafață de 15 ha pășune în vederea atribuirii de locuri de casă,  așa cum a susținut personal primarul comunei Bosanci în fața membrilor comisiei mixte, s-a solicitat autorității publice locale întreprinderea tuturor demersurile cu respectarea prevederilor legale privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol al pajiștilor situate în extravilanul localității.

„Facem precizarea că potrivit O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente pentru amplasarea obiectivelor de interes local, așa cum sunt definite de legislația specifică, pentru suprafeţe de peste 100 ha, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, se arată în comunicatul Prefecturii.

Totodată se precizează că în conformitate cu actul normativ citat, unitățile administrativ-teritoriale în calitate de deținătorii de pajiști sunt obligate să menţină suprafaţa totală ocupată cu pajişti la 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, şi înregistrată în registrul agricol ca păşune/fâneaţă la acea dată.

„În situația scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a unor suprafețe de teren având categoria de folosinţă pășune, autoritatea publică locală are obligația să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Totodată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 254/2022 pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative, suprafața de teren având categoria de folosinţă păşune pe care se pot amplasa asemenea obiective de investiție, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, este de maxim 50 ha”, se precizează în comunicat.

Prefectul Alexandru Moldovan și Instituția Prefectului – județul Suceava sprijină toate demersurile întreprinse de autoritățile publice locale și de persoanele juridice de drept privat în vederea dezvoltării sectorului economic și creării de locuri de muncă, dar cu respectarea strictă a legislației în vigoare, arată sursa citată.


Intră acum și în grupul de