Arhimandritul Irineu Lichi este noul stareț al Mănăstirii Bogdana. PS Damaschin: Este o responsabilitate pe măsura importanței locului și ținând cont de grelele vremi pentru Biserică și pentru monahism, în zilele noastre


Intră acum și în grupul de

Arhimandritul Irineu Lichi a fost instalat, duminică seara, ca nou stareț al Mănăstirii Bogdana, în prezența PS Damaschin, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ierarhul a subliniat cu acest prilej că momentul nu este doar unul cu valențe istorice și cu mesaj de continuitate, ci și unul profund duhovnicesc, așa cum se cere a fi înțeleasă orice așezare a unui nou stareț într-o mănăstire.

PS Damaschin a arătat că peste exact o lună se vor împlini 30 de ani de când Bogdana a fost redeschisă ca obște monahală amintind că cea mai veche biserică de zid din Moldova, veche reședință episcopală, a fost 210 ani doar biserică de parohie, în unele răstimpuri cu program mai mult de vizitare, decât de slujire.

„Binecuvântată a fost acea zi de Sf. Nicolae din 1992 când IPS Părinte Arhiepiscop Pimen l-a așezat ca stareț pe părintele arhimandrit Tudor Pavlo, stăreție dusă mai departe din 1996, cu multe realizări administrative, de către părintele arhimandrit Iustin Dragomir, până iată, în anul acesta 2022. Amândoi vrednicii stareți – cărora li se cuvine totdeauna amintire cu recunoștință – l-au avut alături ca părinte, sfătuitor și mult rugător pe PS Gherasim Putneanul, „bunicul de la Bogdana”, cum i s-a mai spus”, a menționat PS Damaschin.

Ierarhul a adăugat că a venit vremea ca sarcina de a păstra, de a continua și a îmbogăți lucrarea acestora să fie încredințată de IPS Părinte Arhiepiscop Calinic părintelui arhimandrit Irineu Lichi, care este de acum noul stareț al Mănăstirii Bogdana.

„Nu e doar o demnitate, o recunoaștere a muncii de până acum și o onoare deosebită pentru părintele Irineu. Este o slujire, o ascultare, o responsabilitate pe măsura importanței locului și ținând cont de grelele vremi pentru Biserică și pentru monahism, în zilele noastre”, a mai spus PS Damaschin.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a transmis noului stareț să urmeze pilda foștilor stareți.

„Aveți în grijă această bijuterie de biserică; păstrați-o spre bucuria domnilor Moldovei înmormântați aici și faceți-vă vrednic a fi, într-un anume chip, urmaș al mușatinilor ctitori de lucruri trainice, în zidiri de piatră și în zidiri în duh. Să vă dăruiască Dumnezeu, părinte stareț, înțelepciunea de a răzbi prin noian de încercări, de ispite, de provocări, de dileme pe care mai ales o obște în mediul urban le întâmpină. Să primiți duh din duhul profetic al Bisericii de a citi semnele vremurilor și, pe lângă absoluta necesară grijă față de monumentul pe care îl primiți, să purtați cu asupra de măsură grijă de părinții și frații care vi s-au încredințat, și când ei merg bine duhovnicești, dar mai ales când au nevoie de doctor și de părinte. Căci, în cuvintele Sf. Ioan Scărarul, „păstor este, în înțeles adevărat, cel ce poată călăuzi și îndrepta prin nerăutate, prin sârguință și prin rugăciunea sa, oile cele pierdute”. Căci toți vor privi spre sfinția voastră, „ca la o icoană pilduitoare”, ce se cuvine a fi pentru ridicarea și îndrumarea lor”, a arătat PS Damaschin.


Intră acum și în grupul de