Începe proiectarea drumului expres Suceava-Botoșani. care va fi coordonată de CJ Suceava având ca parteneri CNAIR, CJ Botoșani și consiliile locale Suceava și Botoșani


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava se va întruni, vineri, în ședință extraordinară pentru a aproba un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.), realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru oiectivul de investiții „Drum Expres A7-Suceava – Botoșani”, care urmează să fie promovat la finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

În referatul de aprobare, primarul Ion Lungu arată că implementarea obiectivului de investiții „Drum Expres A7 – Suceava – Botoșani” va contribui la dezvoltarea sectorului de transport din județele Suceava și Botoșani, la îmbunătățirea vitezelor de circulație prin eliminarea ambuteiajelor majore, a reducerii poluării și a descongestionării traficului din zonele intravilane, asigurând premisele dezvoltării economice a acestei regiuni, precum și dezvoltării echilibrate la nivel de țară.

El precizează că prin aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între CNAIR, Consiliile județene Suceava și Botoșani și Primăriile Suceava și Botoșani s-au creat premisele  pentru  demararea unui proiect  important care are ca punct de plecare realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T.) pentru oiectivul de investiții „Drum Expres A7-Suceava – Botoșani”.

CNAIR a solicitat printr-o adresă aprobarea în cel  mai  scurt  timp  a  proiectului și a valorii acestuia precum și încheierea unui Acord de Asociere între Parteneri în vederea  numirii  ca lider de asociere și Autoritate Contractantă  Desemnată – UAT Județul  Suceava  și a stabilirii contribuției financiare a părților în cadrul proiectului.

Conform acestui Acord de Asociere, Municipiul Suceava,  acordă  sprijinul  necesar, constând în furnizarea oricăror informații  și documente legate de proiect, în scopul respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publica și/sau derularea acestuia, precum și  asigurarea  finanțării proiectului conform  cotei procentuale prevazute , respectiv  25% din suma de 356.176,47 lei fără TVA, care reprezintă 2% din valoarea  totală eligibilă estimată de 17.808.823,53 lei fără TVA a proiectului, ceea ce reprezintă  suma de 89.044,12 lei fără TVA, a explicat primarul.


Intră acum și în grupul de