Un bloc de locuințe cu regim mare de înălțime va fi construit vis-a-vis de Primăria Suceava


Intră acum și în grupul de

Primăria municipiului Suceava a anunțat, joi, despre intenția de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1165 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun, vis-a-vis de sediul Primăriei.

Inițiatorul proiectului imobiliar este S.C. DAILY MOTORS S.R.L, iar persoanele interesate sunt invitate să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 19.01.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Primăria Suceava menționează că observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.


Intră acum și în grupul de