Bugetul județului Suceava va fi aprobat miercuri și are ca priorități modernizarea de drumuri județene, drumul expres Suceava-Botoșani, centura Gura Humorului, modernizarea secției de Oncologie a SJU, și dezvoltarea Aeroportului Suceava


Intră acum și în grupul de

Consiliul Județean Suceava va aproba, miercuri, bugetul județului Suceava pentru anul 2023 care este de

869.220.260 lei, din care 511.407.780 lei reprezintă totalul cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, arată în referatul de aprobare, că o prioritate importantă a fondurilor din bugetul anului 2023 este finanțarea lucrărilor la drumurile județene, derulate atât direct prin bugetul propriu al județului, cât și prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.

Astfel, totalul sumelor alocate în anul 2023 cu această destinație este de 391.231.340 lei, din care 49.525.000 lei pentru reparații curente și activitate de iarnă, 265.453.350 lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și surse proprii („Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1:Iași-Suceava”, „Îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți (Izvoarele Sucevei – Shepit)”, „Elaborarea studiului de fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C), obținerea Autorizației de Construire (A.C.) și elaborarea Proiectului Tehnic (P.T) pentru obiectivul de investiții Drum expres A7 Suceava – Botoșani”), 85.742.666 lei pentru lucrările finanțate din PNDL și 40.151.284 lei pentru alte obiective de investiții.

Dintre acestea din urmă președintele Flutur amintește întocmirea studiilor de fezabilitate pentru Varianta de ocolire Gura Humorului și pentru Drumul de legătură între DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), întocmirea documentațiilor necesare realizării unor lucrări de modernizare și asfaltare a DJ 172D Grădinița (lim.jud.Bistrița Năsăud) – Teșna, DJ 177A Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița – Holda (DN 17 B), DJ 176 Argel – Brodina de Jos și DJ 208B Hânțești-Șerbănești, precum și continuarea lucrărilor de modernizare la DJ 209L Solonețu Nou – Pleșa, DJ 176 Argel, DJ l 77B Câmpulung Moldovenesc – Gemenea și DJ 178 Humoreni -Bălăceana.

Spitalul Județean de Urgență ,,Sfântul loan cel Nou” Suceava beneficiază de transferuri pentru investiții din bugetul județean în suma de 25.344.510 lei, cele mai mari alocări fiind pentru obiectivul „Modernizare, transformare și extindere Secție de Oncologie”.

În secțiunea de dezvoltare s-au înscris sume și pentru alte investiții ale Consiliului Județean Suceava și ale unităților finanțate integral din bugetul județean, inclusiv pentru cele ale căror achiziție/plata nu a putut fi finalizată în anul 2022 între care cofinanțarea  lucrărilor de consolidare,  restaurare,  reabilitare   și dotare Palat Administrativ cu finanțare prin Compania Națională de Investiții, finalizarea obiectivului de investiții „Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava”,  finalizarea obiectivului de investiții „Amenajare etaj clădire Garaj auto utilaje mari și remiză PSI în spații administrative, desfacere construcții C2(birouri) și C3(turn control), relocare utilități inclusiv centrală termică și amenajare teren, str.Aeroportului, nr.1, orașul Salcea, jud.Suceava” .  întocmire  documentații  necesare  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiții „Construire terminal T3 pasageri și terminal cargo la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava”,  întocmire  documentații  necesare  pentru  realizarea  obiectivului  de investiții „Rețea de alimentare cu apă și canalizare – Aeroportul Ștefan cel Mare și Parcul Industrial Bucovina I”,  întocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul „Acces rutier și pietonal prin pasaj subteran la Spitalul Județean de Urgență „Sf. loan cel Nou” Suceava, proiectare a documentației tehnico – economice pentru lucrările de închidere și monitorizare post-închidere a Depozitului ecologic de la Pojorâta, realizare  Studiu privind  determinarea potențialului  de  colectare  separată a biodeșeurilor la nivelul județului Suceava, întocmire documentații  și studii necesare realizării obiectivului „Campus  școlar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus, prin construire de clădiri, reabilitare și dotare”, finalizare Plan de amenajare teritorială a județului Suceava; inițiere studiu de prefezabilitate pentru amenajarea unui domeniu schiabil în Masivul Giumalău;  realizare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru arealul turistic al munților Rarău; întocmire notă conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat de control și monitorizare a prestării serviciului de transport public județean de persoane”,  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv cele derulate în parteneriat, între care Creșterea calității vieții în orașul  Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne, șanse egale pentru un viitor mai bun – la Grădinița Specială Fălticeni, Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Speciale ,,Sf. Stelian” Rădauti, Sprijin la nivelul regiunii Nord-est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 (documentații pentru: Muzeul Satului Bucovinean Suceava; Muzeu Casă Memorială „Simion Florea Marian” Suceava; Modernizare DJ 177 C Păltinoasa – Valea Moldovei – DJ 209 A; Modernizare DJ 209 A Fălticeni -Horodniceni – Cornu Luncii -Mălini – Slatina; Modernizare  DJ 209 B Mălini -Văleni), Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, etapa a II-a de proiect (fazare) 1 Înființarea parcului științific și tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret; investiții și dotări la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială  și Protecția Copilului Suceava cu o alocare bugetară de 2.319.860 lei; investiții și dotări la unitățile de cultură subordonate cu o alocare bugetară de 6.636.430 lei, cea mai mare suma fiind alocată pentru „Lucrări de plombare și chituire zidărie, restaurare contraescarpă și pod de acces la Cetatea de Scaun”, dotări pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava în valoare de 974.730 lei;  dotări pentru Centrul Militar Județean Suceava în valoare de 200.000 lei; dotări pentru Serviciul Public Salvamont în valoare de 134.000 lei.


Intră acum și în grupul de