Prefectul de Suceava vrea să prezinte mediului de afaceri sucevean oportunitatea finanțării prin PNRR a campaniei de împădurire a terenurilor degradate. Doar 14 persoane fizice și juridice din județul Suceava au depus cereri până în prezent


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava Alexandru Moldovan a avut, marți, o discuție cu inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel privind stadiul implementării Campaniei naţionale de împădurire prevăzută în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.) la nivelul județului Suceava unde sesiunea de depunere a cererilor de sprijin a început din data de 25.11.2022.

Potrivit prefectului, această măsură se constituie un real și multașteptat sprijin pentru investiţiile în noi suprafeţe ocupate de păduri, măsură solicitată foarte frecvent în ultima perioadă de societatea civilă și numeroase ONG-uri.

Prin implementarea acestei măsuri, terenurile degradate, terenurile agricole slab productive, pajiștile și pășunile cu o valoare ecologică scăzută vor căpăta o nouă valoare, cu efecte benefice asupra mediului, climei și a habitatelor umane. În final va crește și procentul de păduri raportat la suprafața totală a țării, care la ora actuală este sub media europeana de 38% (România fiind cu 10% sub media europeană).

În cadrul acestei măsuri sunt eligibile următoarele cheltuieli: elaborarea proiectului de împădurire, realizarea împrejmuirii suprafețelor împădurite (dacă este cazul), împădurirea propriu-zisă (înființarea plantației), lucrările necesare de efectuat până la constituirea stării de masiv.

Alte beneficii conexe de care vor beneficia cei care aplică și implementează măsurile acestei campanii sunt: taxa de sechestrare a carbonului, în cuantum de 456 euro/an/ha, timp de 20 de ani, pierderea de venit agricol în cuantum de 190 euro/an/ha, timp de 12 ani de la înființarea plantației.

Interesul arătat față de această măsură se constată prin numărul mare de solicitări depuse în aplicația PGI (Programul de Gestionare a Împăduririlor) special dezvoltată în acest sens de specialiștii Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, program menit să simplifice și să reducă birocrația și să faciliteze accesul celor interesați.

Sesiunea de depunere a solicitărilor s-a deschis în data de 25.11.2022, ora 12.00, valoarea alocată acestei măsuri fiind de 500 milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene.

Până la această dată s-au înscris pe platfoma PGI un număr de 151 solicitanți,  din care 123 persoane fizice, 14 persoane juridice, 13 UAT-uri și o unitate de cult. Tot până la această dată au fost depuse 88 de amplasamente pentru verificarea eligibilității, din care acceptate 41, în curs de verificare 6 și un număr de 41 respinse. Motivul principal al respingerii îl constituie suprapunerea respectivelor amplasamente peste blocuri fizice APIA constituite în pășuni cu înaltă valoare ecologică, suprafețe neincluse în categoria celor eligibile.

Total suprafețe amplasamente acceptate = 718 ha, din care trupuri de pădure compacte (suprafața mai mare de 0,5 ha) = 713 ha și 5 ha perdele forestiere de protecție.

În ceea ce privește solicitările pe județele din raza de competență a Gărzii Forestiere Suceava, repartiția lor este următoarea:

Suceava = 105 ha, din care:

–              10 Persoane Fizice (17,11 ha)

–              4 Persoane Juridice (87,54 ha), din care Municipiul Câmpulung Moldovenesc (59,43 ha)

Botoșani = 488 ha, din care:

–   5    Persoane Fizice (34,31 ha)

–   2     Persoane Juridice (454,51 ha)

Iași = 42 ha, din care:

–   3    Persoane Fizice (16,21 ha)

–   4     Persoane Juridice (25,11 ha)

Neamț = 56 ha, din care:

–   1    Persoană Fizică (2,10 ha)

–   5     Persoane Juridice (54,43 ha)

Bacău = 27 ha, din care:

–   5    Persoane Fizice (5,31 ha)

–   4     Persoane Juridice (21,89 ha)

În Monitorul Oficial al României a fost publicat în data de 20 decembrie 2022 Ordinul 3070 al M.M.A.P. prin care s-a aprobat SCHEMA de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de plantaje forestiere”, urmând ca în perioada imediat următoare să se publice în Monitorul Oficial Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente P.N.R.R. în cadrul acestei scheme.

În acest context, a rezultat necesitatea difuzării informației și către sectorul privat care ar fi dispus să aplice pe această măsură.

În acest sens, Instituția Prefectului a transmis Camerei de Comerț Suceava o serie de date relevante, formulând invitația de a desfășura o întâlnire de lucru comună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava, în care să fie prezentate mediului de afaceri oportunitățile Campaniei naționale de împădurire prevăzută de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (P.N.R.R.).


Intră acum și în grupul de