Primăria Suceava vrea să afle de la cetățeni cât de mulțumiți sunt de străzi, alei și parcări, de iluminatul public, de transportul local, de arhitectura orașului sau dacă vor să-și cumpere mașină electrică


Intră acum și în grupul de

Primăria Suceava a întocmit un chestionar prin care solicită sucevenilor să ofere răspunsuri la mai multe întrebări în baza căruia va încerca să elaboreze proiecte care să obțină finanțare prin implementarea Misiunii 100 de orașe europene neutre climatic.

Primăria Suceava a anunțat că acest chestionar va putea fi completat de suceveni până în data de 17 februarie 2023.

„Selectarea municipiului Suceava între cele 100 de orașe neutre din punct de vedere al impactului asupra climei în cadrul programului Horizon Europe ne oferă posibilitatea de a obține fonduri nerambursabile pentru proiectele incluse în strategiile Municipiului Suceava (Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Suceava, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030)”, arată municipalitatea.

Astfel, pentru a colabora eficient cu actorii locali și pentru atingerea unui număr cât mai mare de propuneri de proiecte, pe lângă cele ce vor fi preluate din strategiile Municipiului Suceava și din întâlnirile cu cele 8 grupuri de lucru, a fost creat un chestionar complex cu 46 de întrebări în care sucevenii sunt rugați să se pronunțe în legătură cu mai multe domenii între care gradul de mulțumire privind infrastructura stradală și de parcări, iluminatul public, eficiența transportului în comun și să prezinte și principalele probleme cu care acest sistem se confruntă, dacă e oportună deținerea unui autovehicul electric și dacă intenționează să achiziționeze unul sau dacă își doresc să folosească panouri fotovoltaice pentru propria gospodărie.

Totodată, sucevenii sunt întrebați și cât de mulțumiți sunt de spațiile verzi din municipiu, dar și despre aspectul și starea clădirilor din oraș, congestia traficului și aglomerația din oraș, despre calitatea arhitecturală sau despre curățenia în spațiile publice.

Chestionarul poate fi accesat și completat la următorul link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdCiAiD2cDJ0o5o-S2jfYd1rZa9dqAKwtooSmu3GxfDnLop1w%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0-w9Prd_baZTRxNUB_aBU8eERtrgCxVp6xxnshnajv-JDW1cDJW_x3TMY&h=AT1iRuFLiXTJ25LXxkSQLKnT4CUPhVnojZwAjfxWaBrz5kbzNZLnEz-AAcq75m9q1cm5l2GOya475bRFsWGRTg7Lsy0qb7CwJQWnzhISsAiije8ae2AgdDHVkG5HO-M1D6MU&tn=-UK-R&c[0]=AT3O2F1iGkDdSCas25bMIOtlioRXHrGzONSjIUaUVUnqslvhl1-XHbmWQ3mgjD5LtbKd5aSYBGdTr0rGRD1sFmkuzuNinfdoHhRT3c69Fop0WJVZsKzuphzGRZbOBIzJz95FeJ5jVpPyy1iBU3HyrEY6Q2ezlty8-lJ2c6lyQQZNgynpVsvMQaXJ57l2eG6mVqQ4avAW1qSI


Intră acum și în grupul de