Lungu de acord cu Iohannis: Nu ni s-a cerut aprobarea pentru cele 20 de hectare de teren oferite Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Dacă ni se cerea o dădeam


Intră acum și în grupul de

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că unul dintre argumentele președintelui Klaus Iohannis în cererea de constatare a neconstituționalității legii prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primește 20 de hectare de teren pentru înființarea unui centru eparhial, respectiv încălcarea principiului autonomiei locale prin lipsa manifestării de voință a municipiului Suceava, este real și că a fost mirat că nu s-a cerut o poziție a municipalității în acest sens.

„Așteptăm să vedem ce spune Curtea Constituțională. Nouă nu ni s-a solicitat niciun punct de vedere. Această inițiativă legislativă a fost făcută de parlamentari, iar nouă, ca Primărie, nu ni s-a solicitat niciun punct de vedere”, a spus Ion Lungu.

El a arătat chiar că a s-a mirat că nu s-a făcut o asemenea solicitare.

„Am rămas surprins la un moment dat pentru că nu ni s-a solicitat nici măcar să dăm o hotărâre dacă dorim acest teren. Sigur, sunt de acord. Sprijin întotdeauna Biserica. Trebuie făcut un nou centru eparhial. Înaltul (IPS Calinic n.r.) are o vorbă că stă în chirie la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, pentru că nu este un centru eparhial de sine stătător. Ca principiu sunt de acord. Am văzut în ultimul paragraf că se încalcă autonomia locală pentru că nu este acordul unității teritorial administrative Suceava. Nu ni s-a cerut. Dacă ni se cerea, cu siguranță îl dădeam”, a spus Ion Lungu.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a arătat că în cazul în care Arhiepiscopia primește cele 20 de hectare de teren vor fi construite în Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților o catedrală, un spital, un centru social, dar și alte construcții.

Președintele României, Klaus Johannis, a sesizat Curtea Constituțională a României că legea aprobată de Parlament prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primește 20 de ha de teren de la Stațiunea de Cercetări Agricole este neconstituțională.„Vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare este neconstituțională”, se arată în cererea președintelui Klaus Iohannis.Prin legea aprobată de Parlament se transmite un teren în suprafață de 20 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava, în vederea construirii Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților.

Președintele României consideră că prin modul de adoptare și prin conținutul său normativ, aceasta contravine unor norme și principii constituționale, precum cele referitoare la calitatea și previzibilitatea legii și apreciază că expunerea de motive cuprinde o pagină şi se limitează la a enunța obiectivul legii, respectiv construirea Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților, la a preciza că terenul ales este „cea mai bună soluție identificată de autoritățile locale”, fiind apoi enumerate 11 obiective ce vor intra în componența centrului.

„Pe de altă parte, nu este explicat de ce – în vederea realizării scopului declarat al legii criticate – este absolut necesar a fi afectat patrimoniul unei unități de cercetare-dezvoltare ce face parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol, prin transferul unei suprafețe de 20 de ha de teren ce, în prezent, potrivit Legii nr. 45/2009, este indispensabil activității de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic vegetal şi animal. În plus, având în vedere că se precizează că terenul este situat < în zona limitrofă a Cetății de Scaun a Sucevei >, apreciem că era absolut necesar să existe un studiu din care să reiasă impactul noii soluții legislative, mai ales în ceea ce priveşte zonele de protecție aferente monumentelor istorice existente în < vatra istorică a Sucevei >, zone delimitate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, pe baza unor repere topografice, geografice sau urbanistice clare, în funcție de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a acestuia şi a cadrului său construit sau natural”, adaugă Iohannis.

Critica de neconstituționalitate nu vizează, precizează Klaus Iohannis, expunerea de motive, ca instrument al metodei de interpretare teleologică (în sensul Deciziilor nr. 238/2020, nr. 642/2020, nr. 773/2020 sau nr. 845/2020), efectul soluției legislative fiind clar: ieşirea terenului respectiv din proprietatea publică a statului şi intrarea acestuia în proprietatea publică a municipiului Suceava, ci însăși Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcționarea Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeştiˮ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, din perspectiva asigurării accesibilității şi previzibilității legii prin care se diminuează patrimoniul afectat cercetării și inovării, garanții opuse oricărei intervenții legislative arbitrare, în sensul rațiunilor statuate prin Deciziile nr. 710/2009, nr. 139/2019 sau nr. 153/2020.

Președintele Klaus Iohannis apreciază că sunt încălcate și prevederile de la art. 135 alin. (2) lit. c), d) şi e) coroborat cu art. 136 din Constituție, prin lipsa instituirii garanțiilor necesare şi suficiente pentru aducerea la îndeplinire a scopului urmărit de lege. El arată că legea supusă controlului de constituționalitate nu conține prevederi referitoare la ipoteza în care, dintr-un motiv sau altul, nu este realizat scopul preconizat, respectiv construirea şi, mai mult, chiar funcționarea ulterioară a Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuților.

De asemenea, Iohannis apreciază și încălcarea principiului autonomiei locale, consacrat de art. 120 din Constituție, prin lipsa manifestării de voință a municipiului Suceava.


Intră acum și în grupul de