Parcarea supraterană de pe strada Ștefan Tomșa va costa 40 de milioane de lei


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în ședința de săptămâna viitoare indicatorii tehnico economici pentru parcarea supraterană de pe strada Ștefan Tomșa.

Potrivit proiectului de hotărâre supus aprobării, valoarea investiției este de 39,89 milioane de lei, din care construcții-montaj reprezintă 28,98 milioane de lei.

Parcarea va fi supraterană, multietajată, cu un număr de 5 niveluri și regim de înălțime D+P+3E cu terasă circulabilă amenajată.

Amplasarea construcției în cadrul terenului se va face luând în calcul și forma terenului și poziţionarea acesteia faţă de străzile adiacente, asigurând legătura rutieră dintre str. Alexandru cel Bun și str. Ștefan Tomșa.

La nivelul demisolului, înălțimea liberă de trecere, în cel mai jos punct, va fi de minimum 4.00 m pentru a permite trecerea autovehiculelor speciale de urgență.

Parcarea va asigura un număr de aproximativ 307 locuri de parcare pentru autoturisme, cu amenajarea accesului şi racordarea la reţeaua stradală existentă conform normativelor în vigoare. Construcția va fi dotată cu rigole de scurgere a apelor pluviale, iluminat exterior, amenajare spaţii verzi și bariere de intrare-ieşire de la nivelul parterului.

Obiectivul de investiţii va avea în vedere asigurarea şi dotarea cu staţii de încărcare pentru maşinile hibride/electrice pe fiecare nivel al parcării.

Pentru fiecare nivel se va avea în vedere montajul de camere de supraveghere, care să acopere în totalitate suprafaţa construită.

Pe faţadele clădirii se vor amplasa elemente decorative sau plante decorative care să se încadreze în planul urbanistic zonal şi cu arhitectura construcţiilor adiacente. Faţadele vor avea şi rol în sistemul de aerisire.

Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente în zonă se va realiza prin materialele utilizate şi prin înălţimea propusă.

Pardoselile spațiilor parcării se vor finisa atât pentru zonele de parcare cât și pentru spațiile auxiliare cu beton finisat și elicopterizat cu cuarț sau similar. Pentru locurile de parcare, se va folosi, suplimentar, adaos de culoare conform sectorului în care se află. Toate rampele parcării vor avea stratul superior de circulație cu finisaj rugos antiderapant. De asemenea, toate rampele vor fi prevăzute cu sistem electric de degivrare înglobat.

Acoperișul va fi tip terasă circulabilă, pe care vor fi amenajate spații de joacă pentru copii și zone de promenadă.


Intră acum și în grupul de