Punctaj maxim în regiunea nord-est pentru finanțarea proiectului DUAL USV pentru formarea profesională a elevilor și studenților implicați în învățământul dual din județele Suceava, Botoșani și Neamț


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a primit o veste bună în săptămâna în care celebrează împlinirea a 60 de ani de învățământ superior în Suceava. Proiectul depus de Consorțiul DUAL USV, în cadrul apelului PNRR/2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, s-a clasat pe locul al treilea la nivel național și pe primul loc în regiunea de dezvoltare Nord-Est, cu un punctaj de 89,60.

Proiectul, intitulat „Performanță în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV”, vizează înființarea unui campus integrat pentru învățământul dual, pe un teren de 30 de hectare în comuna Moara. Campusul va cuprinde două clădiri cu o suprafață totală de peste 10.000 de metri pătrați și va fi echipat cu laboratoare și ateliere destinate formării profesionale a elevilor și studenților implicați în învățământul dual din județele Suceava, Botoșani și Neamț.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava are în vedere dezvoltarea și adaptarea unor programe de studiu în învățământul superior în regim dual, precum Autovehicule rutiere, Robotică/Mecatronică, Tehnologia construcțiilor de mașini, Inginerie mecanică, Calculatoare, Rețele și software de telecomunicații/Electronică aplicată, Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, Energetică și tehnologii informatice/Managementul energiei, Sisteme electrice, Automatică și informatică aplicată.

Consorțiul DUAL USV, coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, este alcătuit din alte 40 de parteneri, printre care se numără 13 unități de învățământ preuniversitar cu profil tehnic și tehnologic, 18 agenți economici din județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, precum și 9 instituții din domeniul administrației publice locale. Valoarea estimată a proiectului se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro.

Această realizare reprezintă un pas important în dezvoltarea învățământului dual în regiune și consolidează poziția Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în promovarea parteneriatului între mediul academic și cel economic, în vederea formării profesionale a viitorilor specialiști.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Consorțiul DUAL USV își propun să ofere oportunități de învățare și dezvoltare pentru tineri, pregătindu-i într-un mod adecvat pentru cerințele pieței muncii și contribuind astfel la dezvoltarea socio-economică a regiunii.


Intră acum și în grupul de