Prefectura Suceava a cerut instantei dizolvarea a patru Consilii locale

În cazul a patru Consilii locale din judeţ, Prefectura Suceava a cerut instanţei, în cursul anului 2010, dizolvarea acestora.

Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, este vorba despre Consiliile locale ale comunelor Slatina, Cornu Luncii, Dărmăneşti şi Ipoteşti, întrucât, conform legislaţiei, consiliul local se dizolvă de drept în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutive, în cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi. În aceste patru cazuri, dosarele sunt pe rolul instanţelor de judecată.

Totodată, pentru un număr de nouă acte administrative, din care şapte hotărâri ale unor Consilii locale şi două dispoziţii ale primarului Sucevei, Ion Lungu, s-a introdus acţiune în contencios administrativ ca urmare a refuzului emitentului de a le revoca.

Alte 166 de hotărâri ale Consiliilor locale sau dispoziţii de primar au fost revocate la cererea Prefecturii, printre acestea unele prevedeau acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, sau stabilirea indemnizaţiei consilierilor locali la 10 la sută din salariul primarului, dar şi decizii privind decontarea unor sume de bani pentru transportul a unor angajaţi din aparatul Primăriei în localitatea de domiciliu.

În mai multe cazuri, hotărârile adoptate de Consiliile locale au fost revocate întrucât se bazau pe acte normative abrogate.

Cele mai multe acte administrative pentru care s-a solicitat în 2010 revocarea sau modificarea au fost emise de municipalitatea Rădăuţi, care a avut cinci Hotărâri de Consiliu Local şi două dispoziţii de primar nelegale.

În cazul a două Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Rădăuţi, una privind aprobarea atribuţiilor ce revin viceprimarului municipiului Rădăuţi pe linia coordonării, îndrumării şi răspunderii, desfăşurării activităţilor Serviciilor publice subordonate Consiliului local Rădăuţi şi o alta privind predarea în administrare a activităţii „Spaţii verzi” din municipiul Rădăuţi către SC Servicii Comunale SA”, care nu au fost revocate, au fost atacate de Prefectură în instanţa de contencios administrativ.