Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a marcat cu mândrie reperele anului școlar 2022-2023


Intră acum și în grupul de

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a sărbătorit începutul anului școlar 2023-2024 într-o festivitate de deschidere impresionantă, care a adus împreună reprezentanți din comunitatea locală, profesori, elevi și părinți.

Evenimentul, organizat de directorul colegiului, prof. Adrian-Nicolae Puiu, a fost un prilej de a marca rezultatele remarcabile obținute de instituție în anul școlar precedent. Printre momentele și rezultatele memorabile, se numără:

  1. Excelență în Educație: Directorul colegiului a prezentat cu mândrie un bilanț al rezultatelor școlare interne, evidențiind faptul că nu mai puțin de 648 de elevi, aproape trei sferturi din totalul de 885, au fost recompensați cu premii și mențiuni pentru obținerea mediei generale de peste 9,00. Dintre aceștia, 78 de elevi au fost răsplătiți cu Premiul I, iar 37 dintre ei au obținut media generală 10. De asemenea, s-au obținut peste 100 de premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare, iar rata de promovare la Examenul de Bacalaureat a fost de 99,11%, cu 102 absolvenți cu medii de peste 9,00 și două medii de 10.
  2. Aniversarea a 150 de ani: În cursul anului școlar precedent, instituția a sărbătorit cu respect 150 de ani de existență, desfășurând o serie de evenimente științifice, culturale și sportive în perioada octombrie-noiembrie 2022.
  3. Consiliere și Orientare: Programul „Repere pentru viață” desfășurat în săptămâna „Școala altfel” a primit premiul de Laureat național la categoria Consiliere și orientare.
  4. Elevi Remarcabili: La festivitate au fost recompensați cei 4 elevi premiați la faza națională a olimpiadelor școlare, Matei Sava – Premiul I la Olimpiada de religie- cultul ortodox, Bianca Pătrăucean – Premiul I la Olimpiada de limba germană modernă, Maria Molea – Premiul I la Olimpiada de religie ortodoxă și Giorgio Juravle – Premiul al II-a la Olimpiada de limba italiană modernă, apoi premierea cu Distincția Ernst Rudolf Neubauer a celor 10 absolvenți care au obținut cea mai mare medie la Examenul Bacalaureat, Emilia Calancea, Beatrice Juravle, Theodora Elena Bărbuță, Elisa Donisan, Anastasia Moloci, Elena-Doruța Coroamă, Delia Ursescu, Sergiu-Mihai Chelba, Veronica Nistor, Daniela Șcheul. Premierea celor 14 laureați a fost posibilă cu ajutorul Companiei Egger pentru al cincilea an consecutiv
  5. Continuitatea Performanței: Directorul a subliniat și faptul că mulți absolvenți au fost deja admiși la instituții de învățământ superior, în mare parte conform profilului urmat la liceu, confirmând astfel calitatea educației oferite.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea bobocilor, alături de profesorii diriginți, semn al începutului unei noi generații în cadrul colegiului.

În final, directorul Adrian Puiu a transmis mulțumiri tuturor celor implicați în actul educațional, subliniind contribuția lor esențială la menținerea prestigiului și renumelui Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.


Intră acum și în grupul de