Fostul senator Ilie Niță scapă de pedeapsa penală după ce a fost condamnat la 8 ani și cinci luni de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală


Intră acum și în grupul de

Fostul senator de Suceava Ilie Niță, condamnat în 2021 de Înalta Curte de Casație și Justiție la opt ani și cinci luni de închisoare cu executare, a scăpat de pedeapsa penală după ce secția de cinci judecători a ICCJ a decis încetarea procesului penal pentru că a intervenit prescripția, iar acesta a achitat daunele.

Totodată, a încetat procesul penal și față de soția fostului senator, Niculina Niță, pentru fals în declarații din același motiv.

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au arătat că în perioada 2009-2017, Ilie Niță, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și ulterior senator în Parlamentul României, a exercitat în fapt atribuțiile de control și administrare a unei societăți comerciale, deși, potrivit statutului societății, administrator era o altă persoană.

Procurorii anticorupție arată că acesta a acționat în aceeași manieră și după intrarea societății în procedură de insolvență din dispoziția judecătorului sindic, deși prerogativele acestei funcții au fost preluate de către Florin Ivanovici, în calitate de lichidator judiciar.

DNA Suceava adaugă că, în acest context, în perioada 26 aprilie 2013 – 27 septembrie 2017, Florin Ivanovici, la instigarea lui Niță Ilie, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că:nu a condus întreaga activitate a societății comerciale respective, a tergiversat procedura de insolvență pe o perioadă de peste 4 ani, în condițiile în care activul societății se limita la patru autovehicule, din care trei nefuncționale, procedura nefiind încheiată până la momentul la care judecătorul sindic a dispus înlocuirea sa cu un alt lichidator judiciar, nu și-a precizat poziția de a menține și executa sau de a denunța un contract de parteneriat public privat încheiat anterior între societatea comercială respectivă și o unitate administrativ teritorială, despre existența căruia avea cunoștință.

„Acționând în această manieră, lichidatorul judiciar a facilitat continuarea activității comerciale de către inculpatul Niță Ilie, în numele acelei societăți, perioadă în care acesta a realizat încasări în cuantum total de 871.518 lei, neevidențiate și nedeclarate organelor fiscale. Astfel a fost creat un prejudiciu material în același cuantum creditorilor firmei respective, întrucât sumele de bani obținute nu au fost aportate la masa credală în vederea stingerii debitelor”, susțin procurorii.

Mai mult, potrivit rechizitoriului, în aceeași perioadă, Ilie Niță, în calitate de administrator al aceleiași firme, dar și al SC Teona Build SRL Suceava, cu intenție, a ascuns sursa impozabilă sau taxabilă, pentru activitatea comercială desfășurată inclusiv în perioada insolvenței, pentru care a încasat suma totală de 2.929.664 lei, neevidențiată contabil și nedeclarată organelor fiscale ceea ce a avut drept consecință sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 693.289 lei.

Procurorii anticorupție mai susțin că în perioada 2016 – 2017, Niculina Niță, în calitate de reprezentant al grădiniței al cărei director era și de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea dispozițiilor legale, a semnat mai multe documente esențiale întocmite în procedurile de achiziție publică derulate, fapt ce a determinat ca soțul său, Ilie Niță , având calitatea de administrator în fapt a două societăți comerciale, printre care și SC Teona Build SRL, să obțină, în mod indirect, foloase patrimoniale în cuantum total de 146.552 lei, reprezentând totalul valorii a patru contracte de execuție lucrări.

În același context, în scopul adjudecării celor patru contracte de lucrări Ilie Niță a folosit mai multe înscrisuri falsificate cu ocazia organizării licitațiilor, consideră procurorii.

DNA Suceava mai arată că în același interval de timp, Niculina Niță ar fi consemnat în fals în declarațiile date în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor că nu are nici un interes de natură să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, în condițiile în care cunoștea că soțul său, Ilie Niță, era administratorul în fapt al celor două societăți comerciale care au adjudecat contractele menționate anterior.

Procurorii mai susțin că în perioada 2014 – 2017, Ilie Niță, cu intenție, a omis să consemneze veniturile în valoare totală de 2.041.482 lei, încasate în nume propriu, dar obținute sub aparența derulării activității comerciale a societăților pe care le controla.

Totodată, în lunile ianuarie – februarie 2018, Ilie Chitic , în calitate de administrator al SC Teona Build SRL Suceava, cu scopul de a induce în eroare organele judiciare a depus la dosarul cauzei un înscris falsificat intitulat „contract de subantrepriză nr. 14 din 18.02.2013”, iar ulterior, o copie a aceluiași document a fost depus de inculpat și la Primăria municipiului Suceava – Direcția Patrimoniu.

În acest caz s-au constituit părți civile Primăria municipiului Suceava, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți.  

Minuta instanței:

În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii Niţă Ilie, Niţă Niculina şi SC Teona Build SRL împotriva sentinţei penale nr. 23 din data de 25 ianuarie 2021, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1338/1/2018. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi în rejudecare: I.1. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 55/2021) încetează procesul penal faţă de inculpatul Niţă Ilie (fiul lui ….. şi …., născut la data de …. în comuna …, judeţul …, domiciliat în …, bulevardul …, nr…., judeţul …, CNP …), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 55/2021) încetează procesul penal faţă de inculpatul Niţă Ilie sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Niţă Ilie sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia prevăzută de art.12 lit. a teza I din Legea nr.78/2000, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art. 66 şi art. 65 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Niţă Ilie sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată (7 acte materiale) prevăzută de art. 326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal. I.2. În baza art. 396 alin. (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpata Niţă Niculina (fiica lui …. şi …, născută la data de …. în comuna …, judeţul …, domiciliată în …, bulevardul …., nr. …, judeţul …, CNP …) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, în formă continuată (4 acte materiale) prevăzută de art. 326 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, conform art. 154 lit. d) din Codul penal. I.3. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 10 alin. (1) ind.1 şi alin. (1) ind. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 55/2021) încetează procesul penal faţă de inculpata SC Teona Build SRL, (CUI …, cu sediul social în …, str. …, nr. …, bl. .., sc. …, ap. …, judeţul …) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr.241/2005 şi art. 5 din Codul penal. Înlătură dispoziţiile art. 136 alin. 3 lit. f) raportat la art.145 din Codul penal. Constată că au fost achitate debitele principale stabilite ca prejudiciu respectiv 580.341 lei şi 5.232 lei, precum şi 20% din aceeaşi bază de calcul, în cuantum total de 702.688 lei, conform ordinului de plată nr. … din … (suma de 90.000 lei), foii de vărsământ nr…. din … şi chitanţei nr. …. din …. (suma de 240.000 lei) şi chitanţei nr. … din …. (suma de … lei) – filele 112-114 vol. III dosar apel. Constată că au fost achitate dobânzile şi penalităţile aferente prejudiciului, în cuantum total de 493.520 lei, conform ordinului de plată nr. … din … (suma de 170.000 lei) – fila 175, vol. IV, dosar apel şi ordinului de plată nr. … din … (suma de 323.520 lei) – fila 114, vol. V, dosar apel. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului, instituită prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (file 28-51, vol.VIII, dosar urmărire penală), asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei. Ridică măsura dispusă prin ordonanţa nr.117/P/2015 din 29.03.2018 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava (file 3-26, vol. VIII, dosar urmărire penală) privind instituirea măsurii asiguratorii a popririi de către Senatul României asupra sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate în viitor cu titlu de venituri din muncă inculpatului Niţă Ilie, până la concurenţa sumei de 585.573 lei, în limita cotei de 1/3 din aceste venituri şi cu respectarea dispoziţiilor art.728 din Codul procedură civilă. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale care nu contravin prezentei decizii. II. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de partea civilă Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de partea civilă Municipiul Suceava, prin primar, împotriva sentinţei penale nr. 23 din data de 25 ianuarie 2021, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1338/1/2018. III. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, de inculpaţii Niţă Ilie, Niţă Niculina şi SC Teona Build SRL şi partea civilă Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelanta parte civilă Municipiul Suceava, prin primar, la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata SC TEONA BUILD SRL, în cuantum de 1360 lei, rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Niţă Ilie, Niţă Niculina, Ivanovici Florin, Chitic Ilie şi Casa de Insolvenţă Bucovina IPURL până la prezentarea apărătorilor aleşi, în cuantum de câte 400 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 septembrie 2023.


Intră acum și în grupul de