Premieră: Biroul Electoral Județean Suceava ar putea fi amenajat în altă localitate decât municipiul Suceava


Intră acum și în grupul de

Reprezentanții Prefecturii Suceava,  Autorității Electorale Permanente Suceava și a Direcției Județene de Statistică Suceava s-au întrunit, joi, într-o ședință ce a avut ca subiect necesitatea identificării unor spații pentru buna desfășurare a alegerilor din anul 2024.

Pentru organizarea celor patru rânduri de alegeri va fi nevoie de spațiu pentru biroul electoral județean, personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor, comisia tehnică județeană, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale organizate la nivelul judeţului, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor, grupul tehnic de lucru de pe lângă comisia tehnică județeană, depozitare buletine de vot, materiale electorale.

Până la ultimele alegeri acest spațiu era asigurat în Palatul Administrativ care este însă în prezent în reabilitare.

Prefectura Suceava a inițiat de la începutul acestui an procedura de identificare a spațiilor pretabile a fi închiriate pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor din anul 2024, procedură care s-a concretizat prin transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a solicitării de alocare financiară în vederea închirierii unui spațiu pe raza municipiului Suceava.

În același timp, urmare a solicitării unui punct de vedere de către reprezentantul Guvernului în teritoriu, Autoritatea Electorală Permanentă a notificat Instituția Prefectului cu privire la faptul că ” în ceea ce privește legislația electorală nu am identificat în dreptul pozitiv dispoziții legale care să constituie impedimente pentru organizarea birourilor electorale județene în sedii care să fie localizate în unități administrativ – teritoriale limitrofe municipiului reședință de județ”.

Având în vedere cele precizate mai sus, prefectul Alexandru Moldovan a dispus reluarea în regim de urgență a procedurii de identificare a unor spații pentru buna desfășurare a alegerilor din anul 2024, procedură în urma căreia pot fi luate în considerare spații aparținând domeniului public sau privat al localităților limitrofe municipiului reședință de județ care pot fi puse la dispoziție în mod gratuit, sau spații ale agenților economici ce pot face închiriate în condiții avantajoase din punct de vedere financiar, înregistrându-se economii semnificative la bugetul de stat.


Intră acum și în grupul de