Firma care a elaborat documentația centurii Gura Humorului: Doar podurile, pasajele și viaductele costă 300 de milioane de euro


Intră acum și în grupul de

Firma care a întocmit documentația tehnică pentru centura ocolitoare a orașului Gura Humorului, SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL a transmis o analiză tehnică privind costurile șoselei de ocolire a orașului Gura Humorului precizând că mai mult de jumătate din investiție o reprezintă poduri, pasaje și viaducte cu un cost estimat de 300 de milioane de euro.

În document se menționează că obiectivul de investiție propus este amplasat în județul Suceava, prin U.A.T. Gura Humorului, U.A.T. Frasin și U.A.T. Păltinoasa, iar traseul se intersectează cu drumul de mare viteză Baia Mare – Suceava Lot 3 propus prin Master Planului General de Transport al României.

Gura Humorului este o stațiune turistică de interes național, iar proiectul pretează în a devia traficul greu și foarte greu din centrul orașului și că potrivit HG 1312/2021, investiția “Varianta de ocolire Gura Humorului” se încadrează în categoria drumurilor de interes național.

Totodată, firma precizează că CJ Suceava a aprobat în data de 20.02.2024 prin indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Gura Humorului” prin valoarea inclusiv TVA a investiției de 2.698.840.811,24 lei și C+M (construcții + montaj) cu T.V.A. 2.318.151.912,36 lei.

„Costul per km conform articolelor defăimătoare este de cel puțin 54 de milioane de euro, dar acel cost nu se calculează doar prin calcularea lungimii traseului proiectat. La o analiză mai atentă, se poate observa că lungimea totală a lucrărilor de drum pentru varianta de ocolire ajunge undeva la cca. 27 km prin faptul că sunt amenajate noduri rutiere și bretele de acces și benzi de accelerare și decelerare”, susține firma.

Potrivit calculelor acestora dacă se ia valoarea C+M cu T.V.A. și se transformă în euro și după se împarte la numărul de kilometri propuși, se ajunge la cca. 17,30 milioane de euro/km, dar că trebuie să se țină cont și de lucrările de infrastructură majore (poduri, pasaje, viaducte).

Din punct de vedere funcțional și administrativ-teritorial, conform O.G. nr. 43/1997, obiectivul analizat reprezintă autostradă, drum de clasă tehnică I, conform Tab. 1 din actul normativ.

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, din cadrul H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, obiectivul analizat se încadrează în categoria de importanță „B – construcții de importanță deosebită”.

Amplasamentul studiat este caracteristic zonelor de munte, conform AND 583-2009.

Caracteristicile profilului transversal tip al acestei autostrăzi este următorul:

●            categoria drumului : autostradă (regiune de munte);

●            categoria tehnică: I;

●            viteza de proiectare: 100 km/h;

●            lungimea traseului proiectat: 10,14 km la nivel de autostradă cu 2 benzi  pe fiecare sens, benzi de staționare de urgență + cca. 17,00 km de drumuri adiacente pentru noduri rutiere, bretele, benzi de accelerare și decelerare.

●            lățimea părții carosabile: 2 x 7,00 m;

●            lățimea platformei: 23,50 m;

●            lățimea zonei mediane: 3,00 m;

●            lățime acostamente: 2 x 0,50 m;

●            benzi de încadrare: 2 x 0,25 m;

●            bandă de staționare de urgență: 2 x 2,50 m;

●            pod/pasaj/viaduct: 8 buc.

„Ceea ce nu s-a trecut în articolele publicate de către USR și prezintă interes pentru estimarea costului final al acestei sunt următoarele:

●            structură rutieră cu 3 straturi de asfalt, balast stabilizat, balast și pământ stabilizat cu lianți hidraulici;

●            lungime șanțuri: 26,33 km;

●            lungime rigole pavaje: 3,7 km;

●            indicatoare rutiere și marcaje rezonatoare;

●            lungime rigole de acostament: 14,50 km;

●            lungime casiuri: 8,37 km;

●            separatoare de hidrocarburi; 74 buc.;

●            noduri rutiere: 2 buc.

●            panouri fonoabsorbante: 32 km;

●            poduri, pasaje, viaducte: 5,48 km.”

Firma precizează că pe traseul proiectat, podurile și pasajele sunt un element foarte important pentru analiza financiară a acestui obiectiv.

„Având în vedere faptul că pe acest traseu s-au propus cca. 5,4 km de poduri, pasaje și viaducte se poate estima că doar aceste lucrări de infrastructură aduc costul total de investiție la cel puțin 300 milioane de euro”, arată firma în document adăugând că pentru un calcul de referință se pot folosi 2500-3000 euro/mp pentru lucrările de infrastructură unde este nevoie de a traversa cursuri de râuri importante sau pentru a nu devia drumurile clasificate de tip comunal, județean sau național.

Mai mult, se arată că dacă se analizează alte contracte unde este nevoie de mobilizare serioasă de forță pentru infrastructură rutieră, se ia cazul autostrăzii Transilvania, sectorul Nădășelu – Mihăiești, în urma informațiilor disponibile, s-a depus o singură ofertă pentru aproximativ două viaducte cu lungime totală de 3,2 km pentru cca. 1 miliard de lei, iar dacă se face calculul la valoarea fără TVA 1,11 miliarde lei, se transformă în euro și se împarte la numărul de kilometri, ar ieși o valoare de cel puțin 71 milioane de euro/km.

„Ceea ce aduce ca și o comparație între cele două proiecte propuse, prin care Varianta de Ocolire Gura Humorului, de cca. 27 de km prin totalul lucrărilor de infrastructură, la un preț de cel puțin 4 ori mai mic față de o altă autostradă unde regimul reliefului este de tip munte”, se mai arată în document.

În ceea ce privește exproprierile de care Gheorghe Flutur ar beneficia se arată că terenurile afectate fac parte din categoria de teren arabil, fâneață, fapt prin care un expert ANEVAR poate confirma că prețurile pe mp pentru aceste expropieri sunt reglementate conform analizei și ofertei pieței imobiliare.

„Nu se pot arunca cu vorbe în vânt și să se calculeze niște costuri per km de către oricine, infrastructurile rutiere sunt complexe și necesită o atenție și o experiență deosebită pentru a le putea discuta în mediul online, în presă sau instituțional. În afară de analiza tehnică, se poate ține cont și de luna august de “foc” când traficul se întinde pe zeci de kilometri și se pierd ore întregi între Frasin și Gura Humorului, când cei din Diaspora vin în concedii și interesul deosebit pentru turism din zona Bucovinei”, se arată în finalul documentului.


Intră acum și în grupul de