ANUNŢ

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 21.07.2011, ora 10, la sediul său, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:

• 3 posturi economist – câte unul la O.s. Pătrăuţi, O.s. Gura Humorului şi O.s. Marginea
• 1 post şef formaţie exploatare masă lemnoasă – O.s. Frasin
• 1 post de pădurar – O.s. Dolhasca
• 1 post de pădurar pe durata contractului de administrare – O.s. Adîncata

Condiţii de participare pentru postul de economist în cadrul ocoalelor silvice:
• absolvent al învăţământului superior economic;
• vechimea minimă în specialitate: 2 ani
• cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de participare pentru postul de şef formaţie:
• absolvent al şcolii tehnice silvice postliceale;

Condiţii de participare pentru postul de pădurar:
• absolvent al liceului silvic sau al şcolii profesionale silvice;

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.601/2010 şi va consta în probă scrisă şi interviu.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 18.07.2011, ora 16.30, depunând următoarele documente:

a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr.1021/25.06.2004);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie, cu semnătura responsabilului resurse umane de la subunitatea în cauză, pentru conformitate cu originalul);
d. carnet de muncă (copie);
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
h. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se pot ridica de la Biroul Resurse Umane – Direcţia Silvică Suceava.