OCPI: Peste 4.300 de imobile din Poiana Stampei, Suceava, au fost măsurate și urmează să fie intabulate


Intră acum și în grupul de

În comuna Poiana Stampei, județul Suceava, peste 4.300 de imobile au fost măsurate și urmează să fie intabulate. Rezultatele lucrărilor de cadastru general vor fi afișate atât la Primăria Comunei Poiana Stampei, cât și pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Persoanele interesate au la dispoziție 60 de zile pentru a depune contestații sau cereri de rectificare.

În urma lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, în comuna Poiana Stampei au fost identificate 4.335 de imobile, cu o suprafață totală de 21.168 de hectare. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general pentru unitatea administrativ-teritorială (UAT) Poiana Stampei vor fi afișate în data de 17 iunie 2024. Data limită de depunere a contestațiilor este 15 august 2024.

În prezent, din totalul de 114 de UAT-uri din județul Suceava, au fost cadastrate în proporție de sută la sută două comune (Moara, Mănăstirea Humorului), iar în alte 98 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF.

Până în decembrie 2023, ANCPI a fost beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, aici.


Intră acum și în grupul de