Garda Forestieră Suceava sprijină împăduririle prin programe de finanțare din PNRR


Intră acum și în grupul de

Începând cu 25 noiembrie 2022, Garda Forestieră Suceava a demarat campania națională de împădurire în cadrul investițiilor vizate de PNRR-Componenta 2. Această inițiativă, destinată sprijinirii investițiilor în noi suprafețe forestiere, a stârnit un interes semnificativ, fiind susținută atât de societatea civilă, cât și de numeroase ONG-uri, a arătat inspectorul șef Mihai Gășpărel.

Obiectivele Campaniei

Măsura își propune să transforme terenurile degradate, agricole slab productive, pajiștile și pășunile cu valoare ecologică și economică scăzută. Scopul este de a crește procentul de păduri din România, care în prezent este cu 10% sub media europeană de 38%. Prin această inițiativă, se urmărește îmbunătățirea mediului, a climei și a habitatelor umane.

Beneficiile Financiare

Pentru a stimula participarea, sunt eligibile cheltuielile pentru elaborarea proiectului de împădurire, realizarea împrejmuirii suprafețelor împădurite, împădurirea propriu-zisă și lucrările necesare până la constituirea stării de masiv. Alte avantaje includ:

  • Plata taxei de sechestrare a carbonului: 456 euro/an/ha timp de 20 de ani.
  • Plata pierderilor de venit agricol: 190 euro/an/ha timp de 12 ani.

Interes Ridicat și Solicitări Depuse

Apelul deschis în noiembrie 2023 are o valoare alocată de 500 milioane de euro, fonduri europene. Sesiunea de depunere a propunerilor este de tipul „primul venit, primul servit” și va rămâne deschisă până la epuizarea fondurilor, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 2026.

Până în prezent, la nivelul Gărzii Forestiere Suceava s-au înscris peste 420 de solicitanți, incluzând persoane fizice, juridice, unități de cult și unități administrativ-teritoriale. Suprafața totală înscrisă pentru verificarea eligibilității finanțării este de aproape 2.500 ha, din care 1.400 ha sunt eligibile pentru finanțare. Pentru aceste suprafețe s-au emis avize de principiu, iar pentru 438 ha au fost deja depuse proiectele tehnice de împădurire.

Realizări și Obiective Viitoare

Până acum, în județele coordonate de Garda Forestieră Suceava au fost împădurite și recepționate aproape 300 ha de teren. Obiectivul pentru finalul anului 2024 este de a adăuga încă 300 ha de păduri, după campania de împăduriri din toamna acestui an. Pentru a atinge acest obiectiv, Garda Forestieră Suceava mobilizează constant resurse umane și materiale.

Aceste eforturi subliniază angajamentul Gărzii Forestiere Suceava în sprijinirea protejării și extinderii fondului forestier național, contribuind astfel la îmbunătățirea mediului și a calității vieții.


Intră acum și în grupul de