Ion Lungu reia demersurile pentru a transfera 20 de ha de teren Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de la Stațiunea de Cercetare Agricolă. O lege adoptată în acest sens a fost declarată neconstituțională


Intră acum și în grupul de

Ion Lungu propune Consiliului Local Suceava să aprobe solicitarea de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, a unei parcele de teren în suprafață de 20 hectare, parte din parcela cu nr. cadastral 58094 în suprafață totală de 49,11 hectare, teren situat în extravilanul municipiului Suceava.

Potrivit proiectului de hotărâre inițiat de Ion Lungu parcela de teren menționată urmează a fi dezmembrată din zona centrală a parcelei cu nr. cadastral 58094, în suprafață de 491.100 mp, cu deschidere la cele două străzi principale care îl încadrează pe laturile lungi (Drumul județean 208A și Drumul comunal 69).

„Scopul pentru care se solicită preluarea imobilului identificat la art.1, este realizarea unui proiect de importanță majoră pentru Biserica și comunitatea românilor din Bucovina, respectiv edificarea unui amplu proiect arhitectural care are în vedere ctitorirea Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proiect inițiat de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Acest Ansamblu Arhiepiscopal va avea în componență o serie de obiective ce integrează servicii și activități sacramental-liturgice, administrative, social-filantropice, medicale, educational-culturale și muzeistice, care vor genera un impact major asupra comunităților aflate sub păstorirea Bisericii din Bucovina. Terenul se află în zona limitrofă a Cetății de Scaun a Sucevei, a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei”, a Școlii Sfântul Ioan de la Suceava, două centre educaționale moderne care integrează și valorizează copiii și tinerii în sistem educational de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal și a Căminului de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou””, se arată în proiectul de hotărâre.

Ion Lungu precizează că prin adresa nr. 2664/12.04.2024 și înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava sub nr. 24329 din 14.06.2024, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a solicitat atribuirea unui teren cu suprafața de 20 hectare, parte din parcela cu nr. top 409/1 în suprafață totală de 49,11 hectare, teren situat în extravilanul municipiului Suceava, în vederea realizării unui proiect de importanță majoră pentru Biserica și comunitatea românilor din Bucovina, respectiv edificarea unui amplu proiect arhitectural care are în vedere ctitorirea Ansamblului Arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Reamintim că în 14 aprilie 2024 IPS Calinic i-a cerut premierului Marcel Ciolacu 20 de hectare de teren arătând că se confruntă cu lipsa unei suprafețe de teren necesare construirii unui ansamblu arhiepiscopal, pentru a da curs unui firesc istoric și unei fundamentale nevoi privind viața Bisericii și a comunităților din Bucovina.

La sesizarea președintelui Klaus Iohannis, în urmă cu un an Curtea Constituțională a României a constatat că legea aprobată de Parlament prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primește 20 de ha de teren de la Stațiunea de Cercetări Agricole este neconstituțională.


Intră acum și în grupul de