USV lansează un proiect internațional de creștere a implicării feminime în activitățile forestiere


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat, luni, că lansează un important proiect internațional, care își propune să crească implicarea feminină în activitățile din sectorul forestier.

Cu un buget total de 1,6 milioane de euro, proiectul Fem2forests (Innovative pathways for efficient involvement of girls and young women in the forestry sector / Căi inovatoare pentru implicarea eficientă a fetelor și femeilor tinere în sectorul forestier) este finanțat în cadrul Programului Interreg Regiunea Dunăreană și implică un consorțiu care reunește 15 parteneri, din 9 țări (Slovenia, Croația, Austria, Germania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, România, Republica Cehă și Ucraina). Coordonatorul proiectului este Institutul Forestier din Slovenia, iar în România, acest proiect este derulat în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, printr-o echipă a Facultății de Silvicultură.

Scopul proiectului este creșterea proporției implicării feminine în sectorul forestier până în anul 2030 și ulterior. Se consideră că silvicultura și alte industrii conexe au un deficit de forță de muncă și un interes scăzut din partea tinerelor în alegerea unei cariere în acest sector. Cu toate acestea, silvicultura este recunoscută pentru crearea „locurilor de muncă ecologice”, care ajută la conservarea ecosistemelor forestiere și asigură producția durabilă a sortimentelor din lemn și a produselor nelemnoase. Grantul continuă o inițiativă a unui proiect anterior, Fem4Forest, la care a participat și Facultatea de Silvicultură din Suceava, inițiativă care a oferit o perspectivă incluzivă a rolului femeilor în silvicultură, în regiunea bazinului Dunării. Proiectul Fem2forests vine să continue efortul început și să încurajeze alegerea fetelor și femeilor care au optat pentru o carieră în silvicultură.

Obiectivele proiectului vor conduce la dezvoltarea unor trasee profesionale inovatoare pentru fete și femei tinere, prin consolidarea capacității instituțiilor de învățământ superior, integrarea egalității de gen și crearea unor condiții favorabile pentru implicarea efectivă a femeilor, la diferite niveluri, în activități specifice din silvicultură și alte sectoarele conexe acesteia.  Partenerii din consorțiu consideră că este necesară o consolidare a sectorului forestier din Regiunea Dunării la nivel local, regional și internațional, ce se poate realiza și printr-o implicare mai mare a tinerelor.

Astfel, proiectul Fem2forests identifică nevoile și interesele fetelor și femeilor tinere din sectorul forestier și folosește un model interactiv inovator, care implică mai mulți actori și acoperă diferite niveluri ale parcursului profesional în silvicultură, de la primele etape de orientare și până la pozițiile de conducere. Instituțiile de învățământ, companiile, organizațiile și alte părți interesate vor fi, de asemenea, implicate în proiect. Acestea vor contribui la schimbarea gradului de conștientizare și la crearea unui cadru favorabil și incluziv, pentru a integra o forță de muncă diversă, care promovează dezvoltarea durabilă, în special în zonele rurale.

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă să atragă fonduri europene, implicându-se activ în proiecte destinate comunității locale și regionale.


Intră acum și în grupul de