ANUNŢ PUBLICITAR

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII PENTRU POMI DE CRĂCIUN

Licitaţia va fi publică, închisă cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat şi se va desfăşura în ziua de 14 decembrie 2011, orele 11.00 la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Pomii de Crăciun vor fi puşi la dispoziţia agenţilor economici interesaţi din culturile speciale înfiinţate în cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului, U.P. IV Poiana Micului şi Pepinierei silvice Salcea, aparţinând Direcţiei Silvice Suceava şi va fi singura cantitate care se va oferi la vânzare prin licitaţie.

Cantităţile de pomi de Crăciun oferite la licitaţie pe categorii de înălţimi, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin biroul comercial-producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul Ocolului Silvic Gura Humorului şi Pepinierei silvice Salcea, începând cu data de 07.12.2011.

Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a agenţilor economici va avea loc în ziua de 14 decembrie 2011, între orele 8.00-10.00, ocazie cu care fiecare agent economic va depune copii după Certificatul de înregistrare, Statutul (Actul constitutiv) al societăţii în care să fie prevăzută activitatea de achiziţionare şi comercializare materiale lemnoase, Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului societăţii, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, original sau copie legalizată şi o Declaraţie pe propria răspundere că societatea nu are datorii restante faţă de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva sau alte unităţi ale acesteia.

Cantităţile de pomi de Crăciun rămase neadjudecate la licitaţia din data de 14 decembrie 2011, vor face obiectul unor negocieri în aceeaşi dată, începând cu orele 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul comercial-producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.

loading...