4,5 milioane de lei pentru speciile protejate din Parcul National Calimani

Asociaţia Tăşuleasa are în derulare proiectul „Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani”, în valoare de 4,5 milioane de lei, informează într-un comunicat de presă Claudiu Câmpan, reprezentant în cadrul asociaţiei menţionate.

Potrivit aceleiaşi surse, proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

„Proiectul este implementat de Asociaţia Tășuleasa Social, iar durata desfășurării acestuia este de 27 de luni în intervalul 20 octombrie 2011 – 19 ianuarie 2014.

Prin intermediul acestui proiect se doreşte revizuirea (îmbunătăţirea) planului de management actual al Parcului Naţional Călimani, în ceea ce priveşte măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestuia din perspectiva dublei administrări a sitului ROSCI0019 Călimani- Gurghiu: Administraţia Parcului Naţional Călimani – 20% şi Administraţia Ocolului Silvic de Regim Gheorghieni S.A.- 80%”, se arată în document”, se arată în document.

Potrivit aceleiaşi surse, locul de implementare al proiectului este Parcul Naţional Călimani (numele ariei protejate), ROSCI0019 Călimani – Gurghiu (codul sitului Natura 2000); Regiunea de dezvoltare – 1 Nord Est, 7 Centru, 6 Nord Vest; UAT: Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Ştampei, Poiana Negri, Şaru Dornei, Panaci, Lunca Bradului, Răstoliţa, Batoş, Brâncoveneşti, Aluniş, Dumitriţa, Deda, Ideciu de Jos, Stânceni, Vătava, Mărişel, Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Monor, Şieuţ, Bistriţa Bârgăului, Tiha Bârgăului, Topliţa.

„Obiectivele specifice ale proiectului sunt: eficientizarea managementului Parcului Național Călimani prin revizuirea și avizarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare, îmbunătățirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul populației din zonele limitrofe, ariei protejate și a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejării patrimoniului natural al Parcului Naţional Călimani şi întărirea capacităţii instituţionale a Administrației Parcului Naţional Călimani în vederea implementării planului de management și a informării şi conştientizării factorilor interesaţi”, se menţionează în comunicat.