Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava a renuntat la procesul intentat Ministerului Educatiei

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava a decis să renunţe la procesul intentat în toamna anului trecut Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) privind clasificarea instituţiei academice sucevene în categoria a treia, a celor centrate doar pe educaţie. După mai multe termene stabilite de instanţă, conducerea USV a hotărât să se retragă din proces.

Redăm integral comunicatul remis de Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava:

“În urma hotărârii luate în şedinţa de Senat din 30.01.2012, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava a renunţat la acţiunea de suspendare provizorie a Ordinului M.E.C.T.S nr. 5262/05.09.2011 cu privire la clasificarea universităților.

S-a apreciat că, prin recunoaşterea interesului instituţiei noastre de către instanţa de judecată şi modificarea atitudinii pîrîtului din prezenta cauză, s-a obţinut un cîştig real în raport cu durata procesului şi consecinţele concrete pe care le-ar fi putut genera o continuare a litigiului.

Prin noile acorduri stabilite, ministerul şi-a asumat cooptarea în echipa ce va realiza noua clasificare a unui reprezentant USV în persoana prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, a aprobat Carta USV şi s-a convenit asupra găsirii unor soluţii de recuperare a prejudiciului material generat de ordinul atacat.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava consideră că, prin acțiunile întreprinse, a semnalat lipsa de consistență și de obiectivitate a criteriilor de clasificare utilizate pentru ierarhizarea instituțiilor academice. Ne exprimăm speranța că viitoarele clasamente naționale vor face o diferența reală, bazată exclusiv pe meritele și performanțele universităților noastre”.