ANUNŢ PUBLICITAR

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILORROMSILVA – prin Direcţia Silvică Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, tel. 0230/217685, fax 0230/52178, organizează

LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE pentru vânzarea a 9 capete cai de rasă din categoriile AV si VS din rasa Shaghya Arab de la Herghelia Radauti.
Si

NEGOCIERE pentru vânzarea cabalinelor rămase neadjudecate în urma organizării licitaţiilor din anul 2011.

Licitatiile şi negocierile se vor desfăşura:

– în prima şi a treia zi de joi din cursului lunii, ora 1000 la Herghelia Rădăuţi, telefon 0230/561524, (prima licitatie va avea loc în data de 01.03.2012) – în a doua şi a patra zi de joi din cursul lunii, ora 1130 la Herghelia Lucina, telefon 0230/572211,

Înscrierea participanţilor la licitatie/negociere se face în data organizarii licitatiei/negocierii pâna la ora 9.00 ( la Herghelia Radauti) si pâna ora 10.30 (la Herghelia Lucina).

Lista cu preţurile de pornire la licitatie/negociere a cabalinelor, vârsta acestora, sexul si categoria din care fac parte, vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor prin Biroul Vânătoare, Salmonicultură, Cai de rasă din cadrul D.S. Suceava, precum şi la sediul hergheliilor începând cu data de 24.02.2012.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0230/522833 şi pe internet la adresa office@suceava.rosilva.ro.