Cadrele didactice sucevene vor putea face parte din Corpul National de Experti in Managementul Educational. Afla aici in ce conditii (VIDEO)

Având în vedere publicarea de către M.E.C.T.S. a Metodologiei şi calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice aflate în posturi de conducere, pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, Inspectoratul Şcolar a transmis în unităţile şcolare documentele informative privind derularea procedurilor, a informat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc marţi.

„Conform legii învăţământului, în acest Corp Naţional de Experţi în Managementul Educaţional vor fi selecţionate persoanele de îndrumare şi control în învăţământ şi evident directori de şcoli generale, inclusiv postliceale”, a explicat Petru Carcalete.

El a arătat că potrivit calendarului, procedura de selecţie se va realiza în următoarele etape: Etapa de selecţie online, 27 februarie-5 martie 2012 (candidaţii se vor înregistra utilizând un formular disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/); Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online, 6 martie 2012; Depunerea dosarului cu documentele prevăzute la art.7 din Metodologie, la IŞJ Suceava, în zilele de 7, 8, 9, 12 martie 2012, între orele 10.00-15.30; Evaluarea portofoliilor de către inspectoratele şcolare, 15-28 martie 2012; Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, 29 martie 2012; Depunerea contestaţiilor, 30 martie – 05 aprilie 2012; Soluţionarea contestaţiilor, 6-11 aprilie 2012; Întocmirea de către IŞJ Suceava a listelor cuprinzând candidaţii propuşi pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în managementul educaţional (12-13 aprile 2012) şi Emiterea Ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional (20 aprilie).